Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12645D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych26.05.2020 - 19:59
12640Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego26.05.2020 - 15:56
12598Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN27.05.2020 - 04:09
12585Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów26.05.2020 - 18:52
12579Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM27.05.2020 - 01:33
12392CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201226.05.2020 - 12:14
12369Dział Ekonomiczny27.05.2020 - 05:17
12288Doktorzy Honoris Causa UWM27.05.2020 - 05:38
12234Senacka Komisja do spraw Kadrowych27.05.2020 - 01:55
12205Wydział Bioinżynierii Zwierząt27.05.2020 - 05:08
12101Transport26.05.2020 - 12:09
12083Sprawozdanie roczne Rektora27.05.2020 - 02:35
12042Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe27.05.2020 - 05:45
12031Akty prawne26.05.2020 - 11:28
11984Pomoc materialna dla doktorantów UWM 27.05.2020 - 06:45
11934Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201326.05.2020 - 12:48
11880Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia26.05.2020 - 23:21
11877NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.05.2020 - 06:49
11864Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii27.05.2020 - 02:32
11826Rzecznik Patentowy26.05.2020 - 13:36
11790Regulamin Senatu UWM26.05.2020 - 17:50
11755Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego27.05.2020 - 06:05
11741Kompetencje prorektora ds. Studenckich27.05.2020 - 01:30
11626Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)27.05.2020 - 05:50
11601Regulamin Straży Uniwersyteckiej26.05.2020 - 13:51
11562Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką26.05.2020 - 22:10
11523Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego26.05.2020 - 20:11
11453Wydział Matematyki i Informatyki26.05.2020 - 12:23
11448Kompetencje Rektora26.05.2020 - 17:06
11382Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat27.05.2020 - 01:39

Łącznie 25737920 odwiedzin dla wszystkich podstron.