Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12651Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego30.05.2020 - 16:57
12651D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych30.05.2020 - 07:34
12629Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN30.05.2020 - 07:37
12612Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów30.05.2020 - 06:42
12584Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM30.05.2020 - 14:58
12398CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201230.05.2020 - 11:49
12378Dział Ekonomiczny30.05.2020 - 12:10
12297Doktorzy Honoris Causa UWM30.05.2020 - 08:15
12255Senacka Komisja do spraw Kadrowych30.05.2020 - 06:42
12213Wydział Bioinżynierii Zwierząt30.05.2020 - 14:54
12126Transport30.05.2020 - 07:39
12098Sprawozdanie roczne Rektora30.05.2020 - 07:35
12051Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe30.05.2020 - 16:41
12046Akty prawne30.05.2020 - 09:33
11992Pomoc materialna dla doktorantów UWM 30.05.2020 - 17:41
11954NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.05.2020 - 16:47
11938Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201330.05.2020 - 07:33
11884Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia29.05.2020 - 18:40
11873Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii30.05.2020 - 09:55
11840Rzecznik Patentowy30.05.2020 - 07:37
11810Regulamin Senatu UWM30.05.2020 - 11:31
11762Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego30.05.2020 - 06:55
11748Kompetencje prorektora ds. Studenckich30.05.2020 - 05:14
11631Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)28.05.2020 - 21:59
11616Regulamin Straży Uniwersyteckiej30.05.2020 - 17:20
11570Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką29.05.2020 - 03:42
11529Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego29.05.2020 - 10:51
11465Wydział Matematyki i Informatyki30.05.2020 - 13:01
11454Kompetencje Rektora30.05.2020 - 09:40
11387Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat30.05.2020 - 06:51

Łącznie 25776457 odwiedzin dla wszystkich podstron.