Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11523Senacka Komisja Statutowa21.09.2019 - 15:57
11420Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych21.09.2019 - 11:57
11403Rada Wydziału Prawa i Administracji 21.09.2019 - 06:18
11312Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego21.09.2019 - 13:03
11290Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)21.09.2019 - 01:59
11288CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201220.09.2019 - 13:40
11239Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe21.09.2019 - 13:54
11227Dział Ekonomiczny21.09.2019 - 01:40
11214Wydział Bioinżynierii Zwierząt21.09.2019 - 05:28
11207Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego20.09.2019 - 14:21
11182Doktorzy Honoris Causa UWM21.09.2019 - 14:49
11172Sprawozdanie roczne Rektora19.09.2019 - 18:34
11109Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN21.09.2019 - 01:13
11098Transport20.09.2019 - 21:39
11077Akty prawne21.09.2019 - 08:58
10963Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów21.09.2019 - 14:23
10957Regulamin Senatu UWM21.09.2019 - 05:57
10930Senacka Komisja do spraw Kadrowych21.09.2019 - 16:46
10916Rzecznik Patentowy21.09.2019 - 00:12
10898Pomoc materialna dla doktorantów UWM 20.09.2019 - 12:56
10795Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii21.09.2019 - 16:34
10758Regulamin Straży Uniwersyteckiej21.09.2019 - 04:56
10755Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 16:47
10611Studia na odległość20.09.2019 - 00:29
10577Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia21.09.2019 - 15:38
10574Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych20.09.2019 - 08:42
10555Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat21.09.2019 - 13:39
10549U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 15:44
10537Kompetencje prorektora ds. Studenckich21.09.2019 - 12:28
10530Kalendarium powstania Uniwersytetu21.09.2019 - 11:10

Łącznie 22867324 odwiedzin dla wszystkich podstron.