Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12939Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim11.07.2020 - 20:33
12823Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów11.07.2020 - 22:36
12805Rada Wydziału Prawa i Administracji 11.07.2020 - 10:49
12799Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego11.07.2020 - 23:27
12699D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych10.07.2020 - 00:24
12692Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM11.07.2020 - 12:49
12521CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201212.07.2020 - 00:30
12501Dział Ekonomiczny11.07.2020 - 16:25
12443Senacka Komisja do spraw Kadrowych11.07.2020 - 23:26
12439Doktorzy Honoris Causa UWM11.07.2020 - 22:25
12319Wydział Bioinżynierii Zwierząt11.07.2020 - 17:30
12248Transport11.07.2020 - 22:05
12234Sprawozdanie roczne Rektora11.07.2020 - 22:52
12212Akty prawne12.07.2020 - 00:54
12152Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe11.07.2020 - 19:48
12138Pomoc materialna dla doktorantów UWM 11.07.2020 - 20:42
12080Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia12.07.2020 - 00:34
12013Rzecznik Patentowy11.07.2020 - 23:21
12002Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii11.07.2020 - 21:57
11978Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201309.07.2020 - 00:36
11946Regulamin Senatu UWM11.07.2020 - 18:00
11904Kompetencje prorektora ds. Studenckich11.07.2020 - 23:49
11832Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego11.07.2020 - 16:06
11743Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką11.07.2020 - 23:38
11743Regulamin Straży Uniwersyteckiej11.07.2020 - 11:23
11709Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)10.07.2020 - 18:48
11637Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego11.07.2020 - 22:01
11619Kompetencje Rektora11.07.2020 - 03:58
11617Wydział Matematyki i Informatyki11.07.2020 - 13:10
11528Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej12.07.2020 - 00:02

Łącznie 26216691 odwiedzin dla wszystkich podstron.