Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11357Senacka Komisja Statutowa23.08.2019 - 09:43
11276Rada Wydziału Prawa i Administracji 23.08.2019 - 09:32
11242Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych23.08.2019 - 14:01
11237Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)23.08.2019 - 12:36
11162Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego22.08.2019 - 15:14
11155CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201223.08.2019 - 10:14
11151Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego23.08.2019 - 12:24
11131Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe22.08.2019 - 18:42
11089Dział Ekonomiczny23.08.2019 - 11:12
11087Wydział Bioinżynierii Zwierząt23.08.2019 - 06:28
11071Sprawozdanie roczne Rektora23.08.2019 - 11:29
11060Doktorzy Honoris Causa UWM23.08.2019 - 04:17
10994Transport22.08.2019 - 23:58
10973Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN23.08.2019 - 07:33
10964Akty prawne23.08.2019 - 09:56
10877Regulamin Senatu UWM23.08.2019 - 02:24
10818Rzecznik Patentowy23.08.2019 - 09:53
10773Pomoc materialna dla doktorantów UWM 23.08.2019 - 02:51
10766Senacka Komisja do spraw Kadrowych23.08.2019 - 07:35
10740Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów23.08.2019 - 11:09
10691Regulamin Straży Uniwersyteckiej23.08.2019 - 06:26
10684Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.08.2019 - 13:41
10616Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii23.08.2019 - 12:53
10548Studia na odległość23.08.2019 - 11:48
10541Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych21.08.2019 - 01:35
10515U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie22.08.2019 - 23:49
10468Kalendarium powstania Uniwersytetu23.08.2019 - 10:43
10457Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat23.08.2019 - 05:18
10432Studia podyplomowe22.08.2019 - 09:18
10395Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia23.08.2019 - 11:16

Łącznie 22542608 odwiedzin dla wszystkich podstron.