Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12306Senacka Komisja Statutowa27.02.2020 - 21:22
12257Rada Wydziału Prawa i Administracji 27.02.2020 - 22:14
12137Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego27.02.2020 - 19:52
12017Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN27.02.2020 - 13:54
11958CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008 - 201227.02.2020 - 22:20
11955Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów27.02.2020 - 22:04
11944Dział Ekonomiczny27.02.2020 - 19:57
11858Doktorzy Honoris Causa UWM27.02.2020 - 01:04
11841Wydział Bioinżynierii Zwierząt27.02.2020 - 22:06
11828Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201326.02.2020 - 13:58
11778Transport27.02.2020 - 21:51
11757Sprawozdanie roczne Rektora27.02.2020 - 22:28
11755Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe27.02.2020 - 10:52
11746Senacka Komisja do spraw Kadrowych27.02.2020 - 22:19
11686Akty prawne27.02.2020 - 22:09
11610Pomoc materialna dla doktorantów UWM 27.02.2020 - 19:06
11559Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego27.02.2020 - 19:12
11523Rzecznik Patentowy27.02.2020 - 16:58
11506Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)27.02.2020 - 18:23
11477Regulamin Senatu UWM27.02.2020 - 20:38
11466Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii27.02.2020 - 20:25
11375Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia27.02.2020 - 22:08
11299Regulamin Straży Uniwersyteckiej27.02.2020 - 18:41
11246Kompetencje prorektora ds. Studenckich27.02.2020 - 22:32
11181Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego27.02.2020 - 17:40
11104Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat27.02.2020 - 16:46
11093Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.02.2020 - 18:10
11075Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej27.02.2020 - 16:06
11060Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką27.02.2020 - 06:29
11020Wydział Matematyki i Informatyki27.02.2020 - 16:12

Łącznie 24623220 odwiedzin dla wszystkich podstron.