Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5884Kolegium Wydawnicze10.08.2020 - 04:01
431Nr 171/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny10.08.2020 - 04:01
1372Nr 224 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 04:01
2207Zarządzenie 56/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010 10.08.2020 - 04:01
4505Komisja Inwentaryzacyjna10.08.2020 - 04:00
1257Nr 242 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla fektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe..10.08.2020 - 04:00
2405Terminy posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2009/201010.08.2020 - 04:00
1718UCHWAŁA Nr 13 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Ireneusza BIAŁOBRZEWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.08.2020 - 03:59
300Nr 58/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)10.08.2020 - 03:59
1593047Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.08.2020 - 03:59
5028Nr 249 z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 03:59
1236Nr 86/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie kształcenia pedagogicznego dla absolwentów kierunków informatycznych10.08.2020 - 03:58
1442Nr 23 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Zoologii im. I. I. Szmalhauzena Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Ukraina10.08.2020 - 03:58
49konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości 10.08.2020 - 03:58
2356Nr 173 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A 10.08.2020 - 03:58
2276Nr 735 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Urszuli CZARNIK10.08.2020 - 03:58
1746Wydział Prawa i Administracji10.08.2020 - 03:58
2429Nr 469 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę10.08.2020 - 03:57
1804Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2010/201110.08.2020 - 03:57
3052Nr 692 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zmian w składzie Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 03:57
225JANUSZ RUCIŃSKI10.08.2020 - 03:57
1863Nr 43/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji10.08.2020 - 03:57
1594Nr 28/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska kierowników Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego...10.08.2020 - 03:57
2168Nr 88/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie sprostowania Zarządzenia Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”10.08.2020 - 03:56
42051Umowa o dzieło 10.08.2020 - 03:56
2641Nr 294 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów w 2014 roku10.08.2020 - 03:56
35449Dział Zabezpieczenia Logistycznego10.08.2020 - 03:56
3019Nr 230 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku: inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej10.08.2020 - 03:56
2380Nr 506 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”10.08.2020 - 03:55
688Nr 424 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020 10.08.2020 - 03:55

Łącznie 26495734 odwiedzin dla wszystkich podstron.