Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
20603Ewidencja oświadczeń o szkoleniu22.10.2020 - 16:31
1190KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH22.10.2020 - 16:31
1189Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 16:31
3389Nr 143 z dnia 15 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 16:31
255812Zamówienia publiczne22.10.2020 - 16:31
1515Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-2020 22.10.2020 - 16:31
2588Protokół nr 17 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 26 marca 2010 roku22.10.2020 - 16:31
3188Nr 107 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy22.10.2020 - 16:31
272Nr 684 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 16:31
587Nr 58/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie epidemii (ze zm.)22.10.2020 - 16:30
1449Nr 56 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na okres ood 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku22.10.2020 - 16:30
2561Protokół nr 10 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2006 r.22.10.2020 - 16:30
106Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”22.10.2020 - 16:30
3175Nr 98 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Uppsali, Szwecja, w ramach Programu Uniwersytetów Nadbałtyckich22.10.2020 - 16:30
369KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ22.10.2020 - 16:30
2883Nr 764 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Reszel22.10.2020 - 16:29
3186Nr 184 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu położonego w obr. ew.153 m. Olsztyn22.10.2020 - 16:29
1850Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2010/201122.10.2020 - 16:29
296Nr 672 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lekarskiego dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 16:29
37446Wniosek o udostępnienie informacji publicznej22.10.2020 - 16:28
824Załącznik nr. 122.10.2020 - 16:28
2986STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy Aleja Uniwersytecka22.10.2020 - 16:28
852Nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego22.10.2020 - 16:28
125862Kwestura22.10.2020 - 16:28
2468Zarządzenie NR 20 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych studiów podyplomowych w zakresie: ”Dziennikarstwo”.22.10.2020 - 16:28
205Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)22.10.2020 - 16:27
13043Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego22.10.2020 - 16:27
3452Nr 87/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii22.10.2020 - 16:27
359Nr 98/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.10.2020 - 16:27
667UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 22.10.2020 - 16:27

Łącznie 27295247 odwiedzin dla wszystkich podstron.