Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
13435Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 18:50
13172Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.15.09.2019 - 19:00
13153PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej15.09.2019 - 00:39
13027Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.09.2019 - 13:54
12899Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki15.09.2019 - 15:20
12874Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa15.09.2019 - 11:01
12874Biuro ds. Projektów Europejskich15.09.2019 - 12:42
12768Przystań Kortowska15.09.2019 - 18:55
12752Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych15.09.2019 - 18:09
12602Wydawnictwo Uniwersytetu15.09.2019 - 09:45
12595Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców15.09.2019 - 17:37
12541Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201513.09.2019 - 16:23
12537Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 09:28
12458Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych15.09.2019 - 18:16
12435D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych15.09.2019 - 16:05
12390Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim14.09.2019 - 19:37
12384Pieczątki i pieczęcie15.09.2019 - 10:50
12368pobierz programy15.09.2019 - 08:40
12323Rada Biblioteczna15.09.2019 - 09:11
12192Wydział Biologii i Biotechnologii15.09.2019 - 14:31
12122Fundacja im. M. Oczapowskiego15.09.2019 - 07:47
12092Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku15.09.2019 - 17:42
12065Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 14.09.2019 - 21:41
12019Rejestry - Wydział Nauki o Żywności15.09.2019 - 18:55
12003Ustawa o utworzeniu UWM15.09.2019 - 13:51
11891Senacka Komisja do spraw Nauki15.09.2019 - 13:49
11844Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM15.09.2019 - 13:36
11685Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2019 - 14:48
11663Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201315.09.2019 - 06:24
11611CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201615.09.2019 - 17:07

Łącznie 22811926 odwiedzin dla wszystkich podstron.