Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
14004Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.25.01.2020 - 19:01
13874Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki25.01.2020 - 20:08
13596Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 08:02
13575Biuro ds. Projektów Europejskich25.01.2020 - 12:42
13559Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2020 - 20:20
13522Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych24.01.2020 - 22:52
13494PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej25.01.2020 - 10:38
13432Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa24.01.2020 - 19:11
13291Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych25.01.2020 - 18:34
13256Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2020 - 23:24
13135Pieczątki i pieczęcie25.01.2020 - 21:35
13084Wydawnictwo Uniwersytetu25.01.2020 - 15:15
13051Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców25.01.2020 - 18:21
13005Przystań Kortowska25.01.2020 - 18:03
12937Rada Biblioteczna25.01.2020 - 21:05
12787Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku25.01.2020 - 20:52
12776Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201525.01.2020 - 03:35
12766Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 09:24
12753Wydział Biologii i Biotechnologii25.01.2020 - 16:48
12700Rejestry - Wydział Nauki o Żywności25.01.2020 - 18:19
12673Senacka Komisja do spraw Nauki25.01.2020 - 00:56
12645pobierz programy25.01.2020 - 14:49
12621Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim25.01.2020 - 15:19
12542D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych24.01.2020 - 04:26
12507Fundacja im. M. Oczapowskiego25.01.2020 - 13:42
12471Ustawa o utworzeniu UWM25.01.2020 - 17:04
12433CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201625.01.2020 - 18:19
12270Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 23:24
12228Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych25.01.2020 - 20:43
12219Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM25.01.2020 - 05:09

Łącznie 24228704 odwiedzin dla wszystkich podstron.