Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
5977Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.08.2020 - 00:52
2605UCHWAŁA Nr 910 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2013 r05.08.2020 - 01:25
2667Nr 235 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Kliniczny Szpital Szpital Uniwersytecki” 05.08.2020 - 01:52
1289Nr 71 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa05.08.2020 - 01:53
1250Nr 152 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie przydziału pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu05.08.2020 - 02:25
1071Nr 74/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.08.2020 - 02:41
1880Nr 107/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 05.08.2020 - 02:59
377Nr 46/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” 05.08.2020 - 03:27
3141Uchwała Nr 62 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.05.08.2020 - 03:35
1815Nr 427 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 29 z dnia 21 września 2012 roku05.08.2020 - 03:56
1829Nr 437 z dnia 24 stycznia 2014 roku uchylająca Uchwałę Nr 302 z dnia 25 października 2013 roku05.08.2020 - 04:16
1286Nr 59/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2017 roku do 6 września 2020 roku05.08.2020 - 04:24
471Nr 44/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 7 Programy stażowe dla studentów WKŚiR...05.08.2020 - 04:58
2665Nr 27 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę05.08.2020 - 06:09
470Nr 210 /2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2019/202005.08.2020 - 06:19
984Nr 133/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym 05.08.2020 - 06:29
1339Nr 138 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Goethego.05.08.2020 - 06:38
1856Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera05.08.2020 - 06:53
4535Liczba elektorów wybieranych spośród pracowników05.08.2020 - 07:01
1940Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne” 05.08.2020 - 08:35
2524Nr 722 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych05.08.2020 - 08:55
1355Nr 27/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 64/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-201605.08.2020 - 09:26
1871UCHWAŁA Nr 1011 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzenny NOWICKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego05.08.2020 - 09:31
1850Protokół Nr 39 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku05.08.2020 - 09:46
2131Nr 617 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Henrikha STRONSKYY05.08.2020 - 09:52
866Nr 20/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego05.08.2020 - 10:04
2432Nr 50 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych na rok 201205.08.2020 - 10:26
1361Nr 116/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie sprzedażą”05.08.2020 - 10:59
2462UCHWAŁA Nr 970 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Stanisława ANCYPAROWICZA,05.08.2020 - 11:03
1269Nr 127 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Adamowi Chrzanowskiemu05.08.2020 - 11:11

Łącznie 26499323 odwiedzin dla wszystkich podstron.