Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
494Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego11.08.2020 - 05:03
824KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA LABORATORYJNEGO (STANOWISKO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE)11.08.2020 - 05:04
973UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO BIURA ds. NAUKI11.08.2020 - 05:10
287Nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku11.08.2020 - 05:29
479Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji... 11.08.2020 - 05:32
2284Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia ukończenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT (Kompetencje Informatyczne Nauczyciela), języków obcych oraz drugiego przedmiotu, finansowanych 11.08.2020 - 05:35
2359Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty11.08.2020 - 05:38
657Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie11.08.2020 - 05:47
1217Konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej11.08.2020 - 05:57
2218DECYZJA Nr 10 z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.11.08.2020 - 06:12
266Nr 650 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rekomendacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej wraz z placem manewrowym dla potrzeb bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...11.08.2020 - 06:12
165Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 11.08.2020 - 06:13
314KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ11.08.2020 - 06:13
7911Organizacja roku akademickiego 2008/200911.08.2020 - 06:25
10169Nowi Studenci11.08.2020 - 06:30
308Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum11.08.2020 - 06:40
1926Protokół Nr 30 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 marca 2011 roku11.08.2020 - 06:47
1750Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201211.08.2020 - 06:53
3017Oferta technologiczno-usługowa11.08.2020 - 07:01
2290Nr 659 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/201511.08.2020 - 07:04
1656Nr 685 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej położonej w Zajączkach na rzecz Gminy Ostróda11.08.2020 - 07:12
1553Nr 700 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Ośrodka Badań nad PRL11.08.2020 - 07:18
1552Nr 704 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Państwowym Politechniką Lwowską, Ukraina11.08.2020 - 07:19
1988Nr 705 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Biologii Morskiej Ukraińskiej Akademii Nauk, Ukraina11.08.2020 - 07:19
1524Nr 707 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad udziału honorowego profesora w działalności Uniwersytetu11.08.2020 - 07:20
1943Nr 708 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. Dawidowi BARBANO11.08.2020 - 07:20
1955Nr 723 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Splicie, Chorwacja11.08.2020 - 07:24
502Nr 156/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny11.08.2020 - 07:25
278Nr 226/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 11.08.2020 - 07:25
1591Nr 743 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok (bez Wydziału Nauk Medycznych)11.08.2020 - 07:31

Łącznie 26541451 odwiedzin dla wszystkich podstron.