Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2506Zarządzenie Nr 8 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich.19.10.2019 - 04:40
995Nr 66 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie doskonalenia struktury organizacyjnej Uniwersytetu19.10.2019 - 04:41
765Nr 79/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza19.10.2019 - 04:43
1268Protokoły 2010/201119.10.2019 - 04:43
2107Kserokopiarka KONICA 7040 do przekazania19.10.2019 - 05:02
1069Nr 84 z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2019 - 05:08
1746Zarządzenie Nr 64/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Teologii19.10.2019 - 05:09
794Nr 271 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2019 - 05:15
1458Stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie19.10.2019 - 05:16
2824Majątek uczelni 2005/200619.10.2019 - 05:41
1656UCHWAŁA Nr 1018 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie19.10.2019 - 05:44
1706Zarządzenie Nr 94/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”19.10.2019 - 05:50
1987Decyzja Nr 35/2008 Rektora z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pod tytułem „Rozwój infrastruktury e-Kortowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2007-201319.10.2019 - 05:55
1642Decyzja Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiąz19.10.2019 - 05:59
1038Nr 28 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania19.10.2019 - 05:59
1075Nr 24/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie ustalenia na 2015 rok kwoty odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.10.2019 - 06:05
567Nr 19/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 19.10.2019 - 06:05
2352Nr 55/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum”19.10.2019 - 06:08
838Nr 14 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie za okres od 01.01.1999 do 31.08.1999 r.19.10.2019 - 06:13
3856Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2010 rok19.10.2019 - 06:23
321Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 19.10.2019 - 06:42
1929Decyzja Nr 9 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie pobierania opłaty za wydanie oryginału wraz z odpisem, odpisu w języku obcym albo duplikatu dyplomu od osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego w UWM w Olszt19.10.2019 - 06:57
1104Nr 127/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół egzaminu komisyjnego” stosowanego w dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich19.10.2019 - 06:59
3299Nr 170 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2008 roku19.10.2019 - 07:04
2876Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2007/200819.10.2019 - 07:07
3823Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowy19.10.2019 - 07:09
546Nr 16/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim19.10.2019 - 07:16
480Nr 64/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych19.10.2019 - 07:30
1289Nr 766 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Iwano - Frankowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym, Ukraina19.10.2019 - 07:31
2674Nr 437 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.10.2019 - 07:36

Łącznie 23220983 odwiedzin dla wszystkich podstron.