Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
735Nr 52/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Impresariat artystyczny” 22.10.2020 - 01:19
750Nr 49/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii i ...22.10.2020 - 01:19
1040Nr 28/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie stosowania znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:20
854Nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów zagranicznych w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/1622.10.2020 - 01:20
1216Nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 22.10.2020 - 01:21
853Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”22.10.2020 - 01:21
896Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geod22.10.2020 - 01:21
1307Nr 83/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego22.10.2020 - 01:22
933Nr 80/2017 z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie 76/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” 22.10.2020 - 01:22
1217Nr 71/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej 22.10.2020 - 01:23
1044Nr 67/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zaawansowane metody analizy danych i Data Mining w biznesie”22.10.2020 - 01:23
2188Nr 59/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich22.10.2020 - 01:23
1123Nr 56/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką22.10.2020 - 01:23
1328Nr 53/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/201822.10.2020 - 01:23
1219Nr 51/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych22.10.2020 - 01:23
1062Nr 46/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”22.10.2020 - 01:23
1063Nr 43/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo ochrony środowiska”22.10.2020 - 01:23
915Nr 31/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”22.10.2020 - 01:24
962Nr 27/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa niemieckiego”22.10.2020 - 01:24
1152Nr 18/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”22.10.2020 - 01:24
1088Nr 15/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z późn. zm.22.10.2020 - 01:24
1170Nr 13/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Kurs języka polskiego jako obcego” realizowanego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców22.10.2020 - 01:24
1013Nr 121/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 22.10.2020 - 01:25
1129Nr 114/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym22.10.2020 - 01:26
1154Nr 111/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych22.10.2020 - 01:26
1204Nr 25/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku22.10.2020 - 01:28
976Nr 14/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Diagnostyka agrofagów roślin bobowatych”22.10.2020 - 01:29
1204Nr 96/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2015 rok22.10.2020 - 01:29
737Nr 439 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Marka RATAJCZAKA na członka Rady Doskonałości Naukowej22.10.2020 - 01:30
7054Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku22.10.2020 - 01:30

Łącznie 27327706 odwiedzin dla wszystkich podstron.