Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1954UCHWAŁA Nr 942 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Andrzeja GRZYBOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego02.08.2020 - 17:39
302Nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii02.08.2020 - 18:23
2335Decyzja Nr 72/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 02.08.2020 - 18:24
2303Kserokopiarka KONICA 7040 do przekazania02.08.2020 - 19:25
2087Decyzja Nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzyc02.08.2020 - 19:27
3189Decyzja Nr 15 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. przeglądu warunków pracy.02.08.2020 - 19:39
1054Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych02.08.2020 - 19:46
1262Rejestr zbiorów danych osobowych02.08.2020 - 19:59
1796Nr 414 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła WYSOCKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego02.08.2020 - 20:05
3536przetarg pisemny na sprzedaż kombajnu poletkowego WINTERSTEIGER SU02.08.2020 - 20:23
1328Nr 129 z dnia 30 stycnia 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa02.08.2020 - 20:37
1396Nr 71/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie02.08.2020 - 20:47
1832Nr 340 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego oraz Juliana Tuwima w Olsztynie02.08.2020 - 21:02
1699Nr 6/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 21:16
1316Nr 77/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/201502.08.2020 - 21:20
4191Zarządzenie Nr 20 Rektora z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie ustalenia procedury wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.02.08.2020 - 21:52
2593Decyzja Nr 36/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizujący02.08.2020 - 22:01
962Nr 88/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln02.08.2020 - 22:19
1308Nr 21/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego02.08.2020 - 22:26
3392UCHWAŁA Nr 926 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz02.08.2020 - 23:29
758TECHNOLOG W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM 03.08.2020 - 00:07
2859Nr 548 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2011 rok03.08.2020 - 00:12
1272Nr 123 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia roku 2002 Rokiem Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego 03.08.2020 - 00:13
2925INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH PŁYWALNI03.08.2020 - 00:15
733Nr 68/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 00:18
3015Nr 634 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie03.08.2020 - 00:36
1296Nr 36 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Słowacja03.08.2020 - 00:47
1548Nr 795 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Universitá degli Studi di Milano, Włochy03.08.2020 - 01:05
3196200203.08.2020 - 01:31
1556Protokoły 2012/201303.08.2020 - 01:51

Łącznie 26480261 odwiedzin dla wszystkich podstron.