Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1483Decyzja Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni26.03.2020 - 17:49
198Nr 103/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego26.03.2020 - 17:49
1354Nr 80/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.03.2020 - 17:51
1757Protokół Nr 39 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku26.03.2020 - 18:31
1161Nr 23/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli przysposobienia obronnego” 26.03.2020 - 18:42
3724Decyzja Nr 12 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.26.03.2020 - 19:13
1635Decyzja Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauki o Żywności 26.03.2020 - 19:18
233027 grudnia dniem wolnym od pracy26.03.2020 - 19:30
4585UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008 / 200926.03.2020 - 19:47
273Nr 125/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej26.03.2020 - 19:58
1604Decyzja Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2010/2011 Decyzją Nr 38/2010 Rektora Un26.03.2020 - 20:04
3266konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii26.03.2020 - 20:18
2179Decyzja Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2011/2012 zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych i realizującyc26.03.2020 - 20:43
159Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 26.03.2020 - 20:46
1286Nr 15/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich26.03.2020 - 21:05
1643Decyzja Nr 4/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem zespołu pomiesz26.03.2020 - 21:35
175Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych26.03.2020 - 21:45
2671Decyzja Nr 22/2009 Rektora z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2009/201026.03.2020 - 21:45
176Nr 87/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji26.03.2020 - 22:04
4366Pozostałe komisje 26.03.2020 - 22:12
1990Nr 72/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/201526.03.2020 - 22:35
1168Nr 35/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Polikliniki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 26.03.2020 - 22:50
684Nr 15/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora, dziekanów i innych kierowników jednostek organizacyjnych za realizację zadań Uniwersytetu w 2018 roku26.03.2020 - 23:03
1559Protokół Nr 15 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2013 roku26.03.2020 - 23:28
842Nr 8/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Restrukturyzacji Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.03.2020 - 23:33
1151Nr 47/2014 z dnia 3 października 2014 r. w sprawie dofinansowania bazy technicznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego26.03.2020 - 23:51
3081Decyzja Nr 3 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.27.03.2020 - 00:36
3237konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej27.03.2020 - 00:47
2960Majątek uczelni 2005/200627.03.2020 - 00:58
863Nr 65/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich27.03.2020 - 01:08

Łącznie 24967469 odwiedzin dla wszystkich podstron.