Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
88Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji22.10.2020 - 15:00
88Nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji22.10.2020 - 02:05
88Nr 138/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.22.10.2020 - 10:01
89Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202422.10.2020 - 03:00
91Nr 122/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego22.10.2020 - 12:56
92Nr 75/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania22.10.2020 - 09:18
93Nr 99/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii22.10.2020 - 02:05
93Nr 2/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej22.10.2020 - 13:36
95ADRIAN DUBA22.10.2020 - 02:46
96Nr 98/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii22.10.2020 - 03:41
96Nr 149/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.) 22.10.2020 - 07:01
98KATARZYNA HEBDA22.10.2020 - 12:10
99Nr 67/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych22.10.2020 - 10:48
99ANNA RYKACZEWSKA22.10.2020 - 02:46
99Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Student21.10.2020 - 23:37
99KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO (1 ETAT)22.10.2020 - 14:17
100Nr 130/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2020/2021 22.10.2020 - 10:02
100Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej22.10.2020 - 10:01
100UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA w Sekcji Ciepłownictwa 22.10.2020 - 14:11
101Nr 721 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”21.10.2020 - 23:37
102Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego22.10.2020 - 12:38
103Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.10.2020 - 23:52
103Nr 129/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku22.10.2020 - 02:04
103Nr 154/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie redaktorów naczelnych czasopism22.10.2020 - 15:18
104Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu22.10.2020 - 02:53
104Nr 133/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo22.10.2020 - 08:05
104Nr 1 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202422.10.2020 - 15:24
105Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad 21.10.2020 - 23:37
105Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”21.10.2020 - 23:37
105Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 22.10.2020 - 02:52

Łącznie 27294823 odwiedzin dla wszystkich podstron.