Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
142Nr 692 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim09.08.2020 - 14:34
143Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej10.08.2020 - 04:10
144Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej 10.08.2020 - 09:49
145Konkurs na stanowisko technologa– ¼ etatu09.08.2020 - 21:58
146Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka 10.08.2020 - 03:37
149Nr 54/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 12:56
149NR 702 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)10.08.2020 - 04:30
150Nr 697 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim10.08.2020 - 08:10
151Nr 32/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki muzyczne 08.08.2020 - 23:11
153Nr 33/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii09.08.2020 - 19:13
153Nr 46/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu nadawania Odznaki „bonum universitatis WARMIENSIS ET MASURIENSIS OLSTINI”10.08.2020 - 05:47
155UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych10.08.2020 - 12:09
156Nr 31/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”10.08.2020 - 04:23
156Nr 51/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 08.08.2020 - 23:27
157Konkurs w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych09.08.2020 - 23:26
157Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynku i Konsumpcji10.08.2020 - 11:55
157Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 10.08.2020 - 12:09
158Nr 24/2020 z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-210.08.2020 - 09:11
158Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne09.08.2020 - 15:13
158Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów 10.08.2020 - 04:27
159Nr 699 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie09.08.2020 - 22:56
159Nr 55/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Rekrutacyjnych, Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata, pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i zapewnienie...10.08.2020 - 04:20
160Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)10.08.2020 - 04:34
163Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 09.08.2020 - 20:15
163Nr 38/2020 z dnia 23 marca 2020 w sprawie zmiany Decyzji Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)10.08.2020 - 09:18
163Nr 43/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 63/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 10.08.2020 - 04:09
163Nr 53/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 2020 10.08.2020 - 03:27
163Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)10.08.2020 - 01:55
164Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie10.08.2020 - 09:41
165Nr 30/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.09.08.2020 - 01:13

Łącznie 26498847 odwiedzin dla wszystkich podstron.