Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
115Nr 169/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Kadrowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-202425.01.2021 - 03:01
116Nr 78/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na kadencję 2020-202425.01.2021 - 03:11
116Nr 128/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniena kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku25.01.2021 - 04:04
116Nr 86/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie"...25.01.2021 - 07:32
116Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 25.01.2021 - 01:44
117Nr 84/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020-202425.01.2021 - 09:14
117Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202425.01.2021 - 07:10
117Nr 164/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich25.01.2021 - 17:59
117Konkurs na 3 stanowiska asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych25.01.2021 - 15:24
117 JERZY RYSZARD KORONCZOK25.01.2021 - 10:34
118Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202425.01.2021 - 03:16
118Nr 85/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych25.01.2021 - 04:42
118ANNA ELŻBIETA ŻURAWSKA25.01.2021 - 23:09
119Nr 12 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 560 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:51
119Nr 195/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji25.01.2021 - 03:13
120Nr 89/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2020-202425.01.2021 - 10:35
121Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pediatrii Klinicznej25.01.2021 - 15:24
121Nr 144/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Biogospodarka” nr WND-POWER.03.02.00-00-0I034/16 w25.01.2021 - 00:55
121JOANNA KOWALCZYK25.01.2021 - 06:32
122Nr 6 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202425.01.2021 - 15:51
122Nr 35 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 615 i Uchwały Nr 616 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 roku25.01.2021 - 15:51
123Nr 126/2020 z dnia 1 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 57/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/202125.01.2021 - 06:10
123Nr 168/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 25.01.2021 - 14:57
123konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych26.01.2021 - 00:23
123Nr 205/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach na okres do 31 grudnia 2021 r.25.01.2021 - 15:05
124BEATA CIUĆKOWSKA-SADLAK 25.01.2021 - 01:00
125Nr 81/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2020-202425.01.2021 - 06:27
125Nr 102/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 20:16
126Nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki na kadencję 2020-202425.01.2021 - 09:35
126Nr 77/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii na kadencję 2020-202425.01.2021 - 03:49

Łącznie 28169334 odwiedzin dla wszystkich podstron.