Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
152Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce”25.06.2019 - 19:03
152Nr 430 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Andrzeja KONCICKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.06.2019 - 04:12
152Nr 435 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja SEWERYNA na członka Rady Doskonałości Naukowej26.06.2019 - 05:55
152Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.06.2019 - 20:53
153Nr 111/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę....25.06.2019 - 19:12
153Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2014 24.06.2019 - 21:52
153Nr 438 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogusława ŚLIWERSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej25.06.2019 - 16:51
156Nr 462 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.25.06.2019 - 17:02
156Nr 35/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-202026.06.2019 - 07:08
158Nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/1725.06.2019 - 18:39
158Nr 431 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Mariana KWIETNIEWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.06.2019 - 00:41
159Nr 439 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Marka RATAJCZAKA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.06.2019 - 16:51
162Nr 6/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty”25.06.2019 - 20:04
167sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201725.06.2019 - 02:46
168Nr 424 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020 25.06.2019 - 16:47
168Nr 433 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksego TRALLE na członka Rady Doskonałości Naukowej 25.06.2019 - 16:50
168Nr 434 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Jana JANKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej25.06.2019 - 16:50
169Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałow25.06.2019 - 20:17
169Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok25.06.2019 - 16:46
169Nr 24/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania25.06.2019 - 22:10
170Nr 441 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksandra KIKLEWICZA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.06.2019 - 16:52
171Nr 121/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”25.06.2019 - 17:06
171Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii25.06.2019 - 16:57
172Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 25.06.2019 - 17:12
172Nr 423 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 25.06.2019 - 16:47
174Nr 449 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem 25.06.2019 - 16:59
174Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych25.06.2019 - 20:49
175Nr 440 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogdana SOJKINA na członka Rady Doskonałości Naukowej 25.06.2019 - 16:52
177Nr 78/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)25.06.2019 - 03:19
177Nr 108/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”25.06.2019 - 20:04

Łącznie 21921798 odwiedzin dla wszystkich podstron.