Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
150Nr 39/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim26.06.2019 - 10:08
152Nr 430 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Andrzeja KONCICKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.06.2019 - 04:12
152Nr 435 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Andrzeja SEWERYNA na członka Rady Doskonałości Naukowej26.06.2019 - 05:55
152UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI MURARZA-MALARZA W Dziale Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury 26.06.2019 - 12:33
153Nr 111/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę....25.06.2019 - 19:12
153Nr 438 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogusława ŚLIWERSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej25.06.2019 - 16:51
154Nr 8/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce”26.06.2019 - 12:19
155Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2014 26.06.2019 - 16:42
157Nr 462 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2020 r.26.06.2019 - 14:41
157Nr 35/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-202026.06.2019 - 21:00
158Nr 3/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/1725.06.2019 - 18:39
159Nr 439 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Marka RATAJCZAKA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.06.2019 - 16:51
159Nr 431 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. inż. Mariana KWIETNIEWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.06.2019 - 21:08
159Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.06.2019 - 14:42
164Nr 6/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty”26.06.2019 - 17:30
168sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201726.06.2019 - 09:18
168Nr 424 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 7 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej na kadencję 2016-2020 25.06.2019 - 16:47
168Nr 433 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksego TRALLE na członka Rady Doskonałości Naukowej 25.06.2019 - 16:50
169Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałow25.06.2019 - 20:17
169Nr 434 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Jana JANKOWSKIEGO na członka Rady Doskonałości Naukowej26.06.2019 - 19:47
169Nr 24/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania25.06.2019 - 22:10
170Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok26.06.2019 - 07:39
170Nr 441 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Aleksandra KIKLEWICZA na członka Rady Doskonałości Naukowej25.06.2019 - 16:52
171Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Radiologii25.06.2019 - 16:57
172Nr 121/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego”26.06.2019 - 15:41
172Nr 11/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz w Decyzji Nr 94/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów 25.06.2019 - 17:12
173Nr 423 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-2020 26.06.2019 - 16:58
175Nr 440 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Bogdana SOJKINA na członka Rady Doskonałości Naukowej 25.06.2019 - 16:52
175Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych26.06.2019 - 11:00
177Nr 78/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)25.06.2019 - 03:19

Łącznie 21929388 odwiedzin dla wszystkich podstron.