Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
76Nr 134/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia na okres do 31 grudnia 2021 r. 21.10.2019 - 06:38
76Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.21.10.2019 - 13:19
77Nr 589 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 514 z dnia 24 maja 2019 w sprawie podziału pierwotnego subwencji na rok 201921.10.2019 - 13:43
79Nr 125/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej20.10.2019 - 17:19
84Nr 595 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 21.10.2019 - 09:21
85UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROCHIRURGII 21.10.2019 - 14:14
87DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Patofizjologii21.10.2019 - 16:13
91Nr 137/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.21.10.2019 - 11:05
93Nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie...19.10.2019 - 15:55
93konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych21.10.2019 - 11:16
93Nr 70/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie podziału kompetencji21.10.2019 - 15:58
95Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym21.10.2019 - 11:00
97Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych21.10.2019 - 16:14
98Nr 59/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)19.10.2019 - 12:23
99Nr 131/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika na okres do 31 grudnia 2021 r.21.10.2019 - 16:16
100Nr 544 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie21.10.2019 - 16:07
101Nr 535 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”21.10.2019 - 16:15
102Nr 1/2019 z dnia 1 czerwca 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z pokoju do celów mieszkalnych w Uniwersyteckim Domu Rotacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 16:08
108Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202121.10.2019 - 09:32
108Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.21.10.2019 - 16:14
109Nr 51/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Renowacje i modernizacje obiektów budowlanych”20.10.2019 - 10:05
110Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt21.10.2019 - 10:25
111Nr 142/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r. 21.10.2019 - 11:10
112Nr 72/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Kanclerza 21.10.2019 - 14:47
112Nr 143/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach na okres do 31 grudnia 2021 r. 21.10.2019 - 11:15
113Nr 136/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo na okres do 31 grudnia 2021 r.21.10.2019 - 15:59
114Nr 534 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska”21.10.2019 - 16:06
114Nr 545 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działkach gruntu nr 295/28 i 284/15, obręb 8 Leginy gm. Reszel...21.10.2019 - 16:16
115Nr 540 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Doradztwo zawodowe i personalne” 21.10.2019 - 12:32
115Nr 46/2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” 21.10.2019 - 11:58

Łącznie 23206132 odwiedzin dla wszystkich podstron.