Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
13279Wydział Nauki o Żywności17.08.2019 - 06:27
13068PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej17.08.2019 - 08:38
13018Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.17.08.2019 - 08:42
12910Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.08.2019 - 04:56
12743Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa17.08.2019 - 09:00
12707Przystań Kortowska17.08.2019 - 11:03
12706Biuro ds. Projektów Europejskich17.08.2019 - 12:38
12647Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki17.08.2019 - 10:13
12634Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych17.08.2019 - 05:32
12517Wydawnictwo Uniwersytetu17.08.2019 - 11:45
12494Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.08.2019 - 05:44
12489Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201517.08.2019 - 04:55
12488Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców17.08.2019 - 10:41
12409D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych16.08.2019 - 08:15
12334Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim16.08.2019 - 21:28
12310pobierz programy15.08.2019 - 23:29
12251Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych16.08.2019 - 22:16
12250Pieczątki i pieczęcie17.08.2019 - 12:14
12179Rada Biblioteczna17.08.2019 - 02:17
12053Wydział Biologii i Biotechnologii17.08.2019 - 07:51
12011Fundacja im. M. Oczapowskiego17.08.2019 - 14:06
11901Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku17.08.2019 - 14:05
11883Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 17.08.2019 - 10:37
11882Ustawa o utworzeniu UWM16.08.2019 - 19:04
11872Rejestry - Wydział Nauki o Żywności16.08.2019 - 08:47
11768Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM16.08.2019 - 22:16
11697Senacka Komisja do spraw Nauki17.08.2019 - 10:42
11632Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201317.08.2019 - 01:38
11553Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.08.2019 - 11:31
11406CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201617.08.2019 - 04:23

Łącznie 22481147 odwiedzin dla wszystkich podstron.