Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12836PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej26.05.2019 - 05:56
12729Wydział Nauki o Żywności26.05.2019 - 04:09
12587Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.25.05.2019 - 23:38
12571Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.05.2019 - 23:28
12498Przystań Kortowska26.05.2019 - 01:04
12377Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa25.05.2019 - 23:52
12347Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych26.05.2019 - 04:55
12347Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201525.05.2019 - 23:04
12341Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.05.2019 - 05:59
12340D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych25.05.2019 - 23:07
12281Biuro ds. Projektów Europejskich25.05.2019 - 22:54
12235Wydawnictwo Uniwersytetu26.05.2019 - 02:55
12177Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców25.05.2019 - 23:27
12162Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim25.05.2019 - 23:24
12137pobierz programy25.05.2019 - 22:50
12037Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki26.05.2019 - 03:42
11895Pieczątki i pieczęcie25.05.2019 - 22:50
11780Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych26.05.2019 - 04:46
11767Fundacja im. M. Oczapowskiego25.05.2019 - 23:37
11761Rada Biblioteczna25.05.2019 - 23:39
11701Wydział Biologii i Biotechnologii25.05.2019 - 23:30
11622Ustawa o utworzeniu UWM25.05.2019 - 22:49
11541Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201325.05.2019 - 23:22
11519Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM25.05.2019 - 23:29
11442Rejestry - Wydział Nauki o Żywności26.05.2019 - 03:27
11393Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku26.05.2019 - 06:29
11287Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.05.2019 - 22:56
11221Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 23:38
11203Senacka Komisja do spraw Nauki26.05.2019 - 01:27
10999Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego25.05.2019 - 23:28

Łącznie 21589611 odwiedzin dla wszystkich podstron.