Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12828PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej25.05.2019 - 21:36
12710Wydział Nauki o Żywności25.05.2019 - 19:36
12583Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.25.05.2019 - 21:07
12561Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.05.2019 - 19:25
12494Przystań Kortowska25.05.2019 - 21:36
12366Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa25.05.2019 - 20:55
12346Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201525.05.2019 - 19:34
12339D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych25.05.2019 - 22:12
12338Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych25.05.2019 - 20:53
12337Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 20:55
12273Biuro ds. Projektów Europejskich25.05.2019 - 21:38
12231Wydawnictwo Uniwersytetu25.05.2019 - 19:28
12172Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców25.05.2019 - 19:52
12160Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim25.05.2019 - 19:22
12136pobierz programy25.05.2019 - 21:38
12014Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki25.05.2019 - 20:49
11892Pieczątki i pieczęcie25.05.2019 - 22:26
11768Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych25.05.2019 - 20:55
11763Fundacja im. M. Oczapowskiego25.05.2019 - 19:58
11749Rada Biblioteczna25.05.2019 - 20:06
11690Wydział Biologii i Biotechnologii25.05.2019 - 19:34
11620Ustawa o utworzeniu UWM25.05.2019 - 21:33
11540Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201325.05.2019 - 19:20
11515Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM25.05.2019 - 19:33
11428Rejestry - Wydział Nauki o Żywności25.05.2019 - 20:13
11362Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku25.05.2019 - 20:51
11272Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.05.2019 - 22:16
11211Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.05.2019 - 20:05
11184Senacka Komisja do spraw Nauki25.05.2019 - 19:06
10997Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego25.05.2019 - 20:18

Łącznie 21566910 odwiedzin dla wszystkich podstron.