Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12915Wydział Nauki o Żywności26.06.2019 - 20:02
12912PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej26.06.2019 - 09:47
12716Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.26.06.2019 - 19:15
12666Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.06.2019 - 17:59
12581Przystań Kortowska26.06.2019 - 14:17
12513Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa26.06.2019 - 17:35
12452Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych26.06.2019 - 09:32
12450Biuro ds. Projektów Europejskich26.06.2019 - 12:51
12409Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201526.06.2019 - 11:07
12400Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.06.2019 - 11:28
12369D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych26.06.2019 - 02:42
12356Wydawnictwo Uniwersytetu26.06.2019 - 16:49
12305Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców26.06.2019 - 13:36
12225Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim26.06.2019 - 08:07
12199Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki26.06.2019 - 16:07
12196pobierz programy26.06.2019 - 02:41
12028Pieczątki i pieczęcie26.06.2019 - 16:42
11973Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych26.06.2019 - 20:44
11922Rada Biblioteczna26.06.2019 - 09:55
11855Fundacja im. M. Oczapowskiego26.06.2019 - 12:09
11835Wydział Biologii i Biotechnologii26.06.2019 - 18:32
11740Ustawa o utworzeniu UWM26.06.2019 - 16:29
11612Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM26.06.2019 - 15:59
11609Rejestry - Wydział Nauki o Żywności26.06.2019 - 20:29
11581Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201326.06.2019 - 02:03
11552Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku26.06.2019 - 20:18
11547Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.06.2019 - 20:54
11401Senacka Komisja do spraw Nauki26.06.2019 - 16:28
11323Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.06.2019 - 20:21
11060Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego26.06.2019 - 02:12

Łącznie 21929170 odwiedzin dla wszystkich podstron.