Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
13442Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 01:30
13207Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.21.09.2019 - 14:15
13164PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej21.09.2019 - 07:41
13050Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.09.2019 - 02:36
12932Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki21.09.2019 - 13:10
12922Biuro ds. Projektów Europejskich21.09.2019 - 08:46
12894Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.09.2019 - 08:45
12776Przystań Kortowska21.09.2019 - 12:04
12770Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych21.09.2019 - 15:53
12613Wydawnictwo Uniwersytetu21.09.2019 - 11:53
12610Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców21.09.2019 - 02:00
12547Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201521.09.2019 - 08:39
12545Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 07:51
12486Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych21.09.2019 - 05:45
12439D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych20.09.2019 - 09:33
12413Pieczątki i pieczęcie21.09.2019 - 07:31
12407Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim21.09.2019 - 07:29
12375pobierz programy20.09.2019 - 21:11
12352Rada Biblioteczna21.09.2019 - 14:39
12215Wydział Biologii i Biotechnologii21.09.2019 - 11:33
12138Fundacja im. M. Oczapowskiego21.09.2019 - 02:48
12123Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku21.09.2019 - 15:02
12097Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 21.09.2019 - 16:11
12038Rejestry - Wydział Nauki o Żywności21.09.2019 - 11:35
12014Ustawa o utworzeniu UWM21.09.2019 - 11:10
11916Senacka Komisja do spraw Nauki21.09.2019 - 14:23
11859Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM21.09.2019 - 13:01
11706Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 14:16
11670Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201321.09.2019 - 07:45
11640CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201621.09.2019 - 14:26

Łącznie 22867054 odwiedzin dla wszystkich podstron.