Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10242Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim24.09.2017 - 22:23
10159Przystań Kortowska24.09.2017 - 18:38
10152Akademickie Centrum Kultury23.09.2017 - 15:29
10029Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców24.09.2017 - 09:47
9923Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)23.09.2017 - 15:32
9894Dział Inwentaryzacji24.09.2017 - 17:31
9856Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii24.09.2017 - 20:50
9815Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.24.09.2017 - 05:07
9772Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.09.2017 - 16:40
9750Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa24.09.2017 - 17:13
9710Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM24.09.2017 - 21:10
9600Struktura Wydziału Nauki o Żywności24.09.2017 - 01:49
9564U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie24.09.2017 - 10:32
9538Studia podyplomowe20.09.2017 - 16:54
9502Nowi Studenci24.09.2017 - 13:54
9392Studia na odległość22.09.2017 - 15:40
9373Struktura Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa24.09.2017 - 23:28
9312Biuro ds. Projektów Europejskich23.09.2017 - 22:11
9248Ustawa o utworzeniu UWM24.09.2017 - 18:41
9246Wydział Biologii i Biotechnologii24.09.2017 - 20:26
9242Studia stacjonarne 2009/201023.09.2017 - 01:15
9237Biuro ds. Kształcenia24.09.2017 - 05:47
9149Biuro Karier24.09.2017 - 22:48
9129Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej24.09.2017 - 23:23
9106Pieczątki i pieczęcie24.09.2017 - 15:53
9081Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego24.09.2017 - 18:48
9025Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe24.09.2017 - 02:04
8999Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych24.09.2017 - 15:28
8975Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych24.09.2017 - 20:40
8953Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.09.2017 - 03:57

Łącznie 15200981 odwiedzin dla wszystkich podstron.