Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12893PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej19.06.2019 - 09:32
12864Wydział Nauki o Żywności19.06.2019 - 10:25
12696Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.20.06.2019 - 04:33
12650Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.06.2019 - 19:44
12565Przystań Kortowska20.06.2019 - 04:33
12479Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa20.06.2019 - 01:35
12422Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych20.06.2019 - 06:05
12409Biuro ds. Projektów Europejskich20.06.2019 - 03:07
12384Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2019 - 05:00
12377Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201518.06.2019 - 20:48
12360D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych20.06.2019 - 05:04
12330Wydawnictwo Uniwersytetu20.06.2019 - 06:19
12276Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców19.06.2019 - 16:11
12208Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim20.06.2019 - 03:43
12186pobierz programy20.06.2019 - 05:04
12143Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki20.06.2019 - 02:40
11994Pieczątki i pieczęcie20.06.2019 - 06:19
11925Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych20.06.2019 - 01:55
11881Rada Biblioteczna19.06.2019 - 22:48
11836Fundacja im. M. Oczapowskiego20.06.2019 - 07:18
11798Wydział Biologii i Biotechnologii20.06.2019 - 06:25
11708Ustawa o utworzeniu UWM20.06.2019 - 01:14
11587Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM19.06.2019 - 03:33
11570Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201318.06.2019 - 17:44
11546Rejestry - Wydział Nauki o Żywności20.06.2019 - 00:45
11510Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku20.06.2019 - 07:12
11469Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.06.2019 - 23:59
11331Senacka Komisja do spraw Nauki20.06.2019 - 05:34
11300Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.06.2019 - 16:01
11048Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego19.06.2019 - 08:36

Łącznie 21858213 odwiedzin dla wszystkich podstron.