Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
13483Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 07:54
13387Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.22.10.2019 - 03:44
13249PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej21.10.2019 - 22:29
13223Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych22.10.2019 - 03:32
13175Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki22.10.2019 - 09:16
13172Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2019 - 01:20
13119Biuro ds. Projektów Europejskich22.10.2019 - 09:24
13024Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa21.10.2019 - 16:41
12832Przystań Kortowska21.10.2019 - 18:30
12735Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców21.10.2019 - 21:52
12725Wydawnictwo Uniwersytetu22.10.2019 - 10:54
12708Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych22.10.2019 - 11:09
12610Pieczątki i pieczęcie22.10.2019 - 07:54
12605Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 20:28
12595Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201521.10.2019 - 15:10
12505Rada Biblioteczna22.10.2019 - 07:24
12467D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych20.10.2019 - 21:45
12461Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim19.10.2019 - 16:27
12457pobierz programy22.10.2019 - 06:52
12436Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2019 - 10:08
12384Wydział Biologii i Biotechnologii22.10.2019 - 09:03
12280Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku22.10.2019 - 09:59
12243Fundacja im. M. Oczapowskiego22.10.2019 - 07:24
12197Rejestry - Wydział Nauki o Żywności22.10.2019 - 04:31
12131Ustawa o utworzeniu UWM21.10.2019 - 23:32
12109Senacka Komisja do spraw Nauki21.10.2019 - 23:01
11948Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM19.10.2019 - 20:25
11857CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201621.10.2019 - 23:26
11853Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 05:14
11703Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201320.10.2019 - 02:41

Łącznie 23214239 odwiedzin dla wszystkich podstron.