Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12504Struktura Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa15.02.2019 - 20:42
12309Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie15.02.2019 - 06:32
12263Przystań Kortowska15.02.2019 - 07:54
12262D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych15.02.2019 - 05:54
12159Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.02.2019 - 17:48
12142Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201515.02.2019 - 23:41
12139Wydział Nauki o Żywności15.02.2019 - 21:15
12101Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.15.02.2019 - 23:32
11995Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych15.02.2019 - 17:09
11944Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa15.02.2019 - 23:59
11941pobierz programy15.02.2019 - 22:11
11938Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim15.02.2019 - 06:18
11922Wydawnictwo Uniwersytetu15.02.2019 - 20:57
11830Biuro ds. Projektów Europejskich16.02.2019 - 00:09
11829Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców15.02.2019 - 20:06
11489Pieczątki i pieczęcie15.02.2019 - 18:22
11452Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201315.02.2019 - 20:39
11421Fundacja im. M. Oczapowskiego15.02.2019 - 17:32
11398Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki15.02.2019 - 22:48
11309Wydział Biologii i Biotechnologii15.02.2019 - 10:50
11271Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM15.02.2019 - 06:33
11270Rada Biblioteczna15.02.2019 - 23:39
11264Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych15.02.2019 - 17:11
11248Ustawa o utworzeniu UWM15.02.2019 - 23:43
10996Rejestry - Wydział Nauki o Żywności15.02.2019 - 10:42
10898Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku15.02.2019 - 19:06
10840Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.02.2019 - 21:14
10790Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego15.02.2019 - 17:04
10717Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)15.02.2019 - 17:49
10682Senacka Komisja do spraw Nauki15.02.2019 - 18:19

Łącznie 20629674 odwiedzin dla wszystkich podstron.