Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
14131Struktura Wydziału Matematyki i Informatyki27.02.2020 - 17:01
14088Nr 49/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/201427.02.2020 - 15:50
13731Biuro ds. Projektów Europejskich27.02.2020 - 19:54
13723Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie27.02.2020 - 19:10
13650Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych27.02.2020 - 15:40
13639Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2020 - 04:47
13590Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa27.02.2020 - 17:37
13566PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej27.02.2020 - 18:43
13562Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych27.02.2020 - 19:42
13511Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 27.02.2020 - 20:44
13378Pieczątki i pieczęcie27.02.2020 - 18:26
13211Wydawnictwo Uniwersytetu27.02.2020 - 16:08
13177Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców27.02.2020 - 12:04
13102Rada Biblioteczna27.02.2020 - 16:03
13072Przystań Kortowska27.02.2020 - 09:55
12941Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku27.02.2020 - 16:08
12883Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201527.02.2020 - 19:05
12866Rejestry - Wydział Nauki o Żywności27.02.2020 - 18:51
12865Wydział Biologii i Biotechnologii27.02.2020 - 16:10
12849Senacka Komisja do spraw Nauki27.02.2020 - 20:14
12826Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2020 - 09:02
12722pobierz programy27.02.2020 - 20:30
12691Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim27.02.2020 - 04:00
12632Fundacja im. M. Oczapowskiego27.02.2020 - 18:37
12618CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201627.02.2020 - 19:43
12610Ustawa o utworzeniu UWM26.02.2020 - 23:39
12573D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych26.02.2020 - 00:26
12526Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych27.02.2020 - 20:30
12403Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie27.02.2020 - 16:15
12320Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM27.02.2020 - 18:36

Łącznie 24622239 odwiedzin dla wszystkich podstron.