Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11057Dział Inwentaryzacji18.02.2018 - 11:41
11014Skład osobowy Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii18.02.2018 - 18:42
10976Wydawnictwo Uniwersytetu18.02.2018 - 22:44
10967Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych18.02.2018 - 19:19
10844Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim18.02.2018 - 16:24
10835Nr 71/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie18.02.2018 - 21:18
10808Struktura Wydziału Nauki o Żywności18.02.2018 - 20:19
10594Skład osobowy Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa18.02.2018 - 22:50
10555Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców18.02.2018 - 18:50
10518Struktura Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa18.02.2018 - 23:00
10514Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty” Spółka z o.o.18.02.2018 - 18:32
10382Biuro ds. Kształcenia18.02.2018 - 21:52
10361Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej18.02.2018 - 19:34
10316Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM18.02.2018 - 23:21
10139Biuro ds. Projektów Europejskich18.02.2018 - 15:58
10131Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)18.02.2018 - 20:25
10106Wydział Nauki o Żywności18.02.2018 - 23:25
10007Wydział Biologii i Biotechnologii18.02.2018 - 18:17
9938Pieczątki i pieczęcie18.02.2018 - 16:39
9837U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie18.02.2018 - 21:17
9830Ustawa o utworzeniu UWM18.02.2018 - 19:06
9792Struktura Wydziału Nauk Ekonomicznych18.02.2018 - 04:24
9729Studia podyplomowe18.02.2018 - 20:50
9712Biuro Kontroli Wewnętrznej18.02.2018 - 23:04
9621Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego18.02.2018 - 12:04
9610Studia na odległość18.02.2018 - 21:33
9601Rada Biblioteczna18.02.2018 - 21:01
9598Nowi Studenci17.02.2018 - 08:03
9586Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe18.02.2018 - 21:05
9520Fundacja im. M. Oczapowskiego17.02.2018 - 11:17

Łącznie 17000676 odwiedzin dla wszystkich podstron.