Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
8329CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200822.10.2020 - 15:52
5681Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201221.10.2020 - 14:39
12831CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008-201222.10.2020 - 11:16
13914CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201622.10.2020 - 09:40
4346CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2016-202022.10.2020 - 11:58
109CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2020-202421.10.2020 - 23:36
3991D E C Y Z J A Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2010/2011 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2020 - 02:38
12770D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2020 - 02:39
6353D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2020 - 02:35
2766D E C Y Z J A NR 11 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.22.10.2020 - 02:40
2153D E C Y Z J A Nr 19 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w r22.10.2020 - 02:39
3829D E C Y Z J A Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 października 2011 roku w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, 22.10.2020 - 02:36
2725D E C Y Z J A Nr 7 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.22.10.2020 - 02:40
4706Decyzja Nr 2 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej22.10.2020 - 02:40
2342Decyzja Nr 3 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.22.10.2020 - 02:40
2956Decyzja Nr 4 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej.22.10.2020 - 02:40
3027Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.22.10.2020 - 02:41
1685Decyzja Nr 38/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku22.10.2020 - 02:35
2288Decyzja Nr 39/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetu Dzieci22.10.2020 - 02:34
2583Decyzja NR 9 z dnia 3 lipca 2006 roku. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.22.10.2020 - 02:41
1904Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM22.10.2020 - 02:52
1705Decyzja Nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa22.10.2020 - 02:35
2180Decyzja Nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu oraz działowej gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski22.10.2020 - 02:34
1822Decyzja Nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 02:34
4229Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy22.10.2020 - 15:19
1679Decyzja Nr 62/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w z dnia 19 września 2012 r. w sprawie powołania Uc22.10.2020 - 02:34
2269Decyzja Nr 63/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:34
4098Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.22.10.2020 - 02:41
2828Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.22.10.2020 - 02:41
3998Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrującej odwołania dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.22.10.2020 - 02:40

Łącznie 27294751 odwiedzin dla wszystkich podstron.