Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4453Decyzja Nr 2 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pra­nie i konserwację odzieży roboczej25.02.2020 - 20:23
2160Decyzja Nr 3 z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.22.02.2020 - 12:47
2671Decyzja Nr 4 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Historycznej.25.02.2020 - 21:18
2823Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.25.02.2020 - 08:18
1494Decyzja Nr 38/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku24.02.2020 - 06:21
2002Decyzja Nr 39/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. Uniwersytetu Dzieci24.02.2020 - 02:12
2393Decyzja NR 9 z dnia 3 lipca 2006 roku. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.23.02.2020 - 01:29
1578Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM25.02.2020 - 23:12
1490Decyzja Nr 31/2012 z dnia 31 lipca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania zespołu ekspertów ds. opracowania organizacji ruchu drogowego na terenie Kortowa25.02.2020 - 19:43
1917Decyzja Nr 43/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu oraz działowej gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski24.02.2020 - 18:35
1634Decyzja Nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.02.2020 - 03:09
3784Decyzja nr 55 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ewidencjonowania wyjść w godzinach pracy oraz czasu pozostawania w miejscu pracy po godzinach pracy25.02.2020 - 12:12
1506Decyzja Nr 62/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 41/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w z dnia 19 września 2012 r. w sprawie powołania Uc23.02.2020 - 19:15
2074Decyzja Nr 63/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.02.2020 - 18:56
3855Decyzja nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów.25.02.2020 - 17:25
2628Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.23.02.2020 - 21:24
3779Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej rozpatrującej odwołania dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.22.02.2020 - 17:25
3672Decyzja Nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie: opłat za korzystanie z sal dydaktycznych, pomieszczeń administracyjnych i rzutnika multimedialnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.02.2020 - 19:45
2051Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych24.02.2020 - 19:10
3410Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych25.02.2020 - 19:49
2170Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni 23.02.2020 - 22:57
2161Decyzja Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i wysokości opłat za korzystanie z sal, powierzchni reklamowych oraz urządzeń multimedialnych w Uniwersytecie W24.02.2020 - 06:11
2164Decyzja Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu W25.02.2020 - 16:04
1691DECYZJA Nr 10 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.02.2020 - 16:27
2729Decyzja NR 10 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw realizacji projektu „zakup wyposażenia i elektronicznego systemu udostępniania zbiorów nowej bibliotek UWM w Olsztynie”23.02.2020 - 21:47
2168Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 21.02.2020 - 07:13
2215Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 25.02.2020 - 10:39
2764Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 24.02.2020 - 08:16
2072DECYZJA Nr 10 z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.23.02.2020 - 22:31
3444Decyzja Nr 10/2009 Rektora z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Un24.02.2020 - 12:02

Łącznie 24600780 odwiedzin dla wszystkich podstron.