Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1406Nr 102/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”02.08.2020 - 07:47
787Załącznik nr. 102.08.2020 - 07:49
1689Nr 721 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 02.08.2020 - 08:13
795Nr 4/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie”02.08.2020 - 08:25
1542Nr 758 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy Alei Wojska Polskiego 14 w Olsztynie02.08.2020 - 09:02
1928konkurs na stanowisko specjalisty ds. praktyk02.08.2020 - 09:29
1304Nr 78/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 02.08.2020 - 09:30
1329Nr 49 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych naWydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego02.08.2020 - 09:30
1878UCHWAŁA Nr 868 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sassari, 02.08.2020 - 10:23
1698Zarządzenie Nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii02.08.2020 - 10:33
1761Decyzja Nr 27/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie wysokości kosztów doświadczeń prowadzonych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni02.08.2020 - 10:56
816UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ SZTUKI, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO02.08.2020 - 11:06
1399Nr 264 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Odeską Akademią Budownictwa i Architektury, Ukraina02.08.2020 - 11:19
855Nr 12/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Rachunkowość przedsiębiorstw” 02.08.2020 - 11:24
2722Nr 270 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Litewskim Instytutem Ogrodnictwa w Babtai02.08.2020 - 11:35
3011Decyzja Nr 23/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. Rektora w Olsztynie w sprawie powołania koordynatora projektu 02.08.2020 - 11:54
2677Nr 646 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Studium Języków Obcych na czas nieokreślony mgr. Karola GOTFRYD02.08.2020 - 12:08
250Nr 6/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu sterującego do spraw projektu Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 12:37
1892Nr 506 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2015 roku02.08.2020 - 12:51
2196Nr 182 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Rajmunda SOKOŁA na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego02.08.2020 - 13:16
3432Nr 657 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania podpisania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Listu Intencyjnego z Fundacją Bałtycką Eko-Energetyka w celu powołania Klastra NATURALNA ENERGIA02.08.2020 - 13:58
2184Decyzja Nr 45/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi02.08.2020 - 14:36
3678Nr 54 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.08.2020 - 14:57
1785Nr 292 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położónych w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn02.08.2020 - 15:13
2844Nr 232 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2014 roku02.08.2020 - 15:35
5218Nr 595 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie osobowej02.08.2020 - 16:00
3411Nr 661 z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”02.08.2020 - 16:17
2413Nr 366 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Państwowym Uniwersytetem Rolniczo-Technologicznym TAVRIA Melitopol, Ukraina02.08.2020 - 16:43
1282Nr 169 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie nadania imienia auli wykładowej w Centrum Nauk Humanistycznych02.08.2020 - 16:44
458Nr 15/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie likwidacji „Studiów podyplomowych w zakresie katechezy przedszkolnej” 02.08.2020 - 17:17

Łącznie 26480307 odwiedzin dla wszystkich podstron.