Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1252Nr 123 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia roku 2002 Rokiem Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego 28.06.2020 - 21:54
608UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ LEKARSKI KATEDRA FIZJOLOGII CZŁOWIEKA ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO NA STANOWISKU TECHNOLOGA (umowa na zastępstwo) 28.06.2020 - 22:08
3154Nr 160 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie: przyznania Złotego Lauru Uniwersyteckiego UWM28.06.2020 - 22:43
1255Nr 19 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z funduszu stypendialnego dla studentów wykonujących czynności asystenta-stażysty28.06.2020 - 22:51
1324KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO28.06.2020 - 22:54
3916Informacja dot. konkursu na stanowisko Kierownika Biura Kadr i Płac 28.06.2020 - 22:57
1955UCHWAŁA NR 906 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia kierunków studiów oraz określenia efektów kształcenia 28.06.2020 - 23:16
2247Nr 96 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych28.06.2020 - 23:39
331Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.28.06.2020 - 23:41
220Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 28.06.2020 - 23:42
893Nr 346 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok 28.06.2020 - 23:42
143Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 28.06.2020 - 23:46
118Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na28.06.2020 - 23:47
1289Nr 97 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zadań inwestycyjnych realizujących cele Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-200628.06.2020 - 23:55
1472Decyzja Nr 75/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania członków Komisji Rektorskiej do spraw Godności Honorowych na kadencję 2012-201629.06.2020 - 00:43
2833Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.06.2020 - 00:45
282Nr 13/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania 29.06.2020 - 00:49
1824Nr 410 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła POCZYCZYŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego29.06.2020 - 01:12
780Nr 6/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Echa Przeszłości” 29.06.2020 - 01:22
2253Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie fizyczne i zdrowotne z przygotowaniem do pracy pedagogicznej w klasie integr29.06.2020 - 01:50
2601Nr 791 z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 636 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2012 r.29.06.2020 - 01:52
1139Nr 15 z dnia 26 maja 2000 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów dziennych i zaocznych, w roku akademickim 2000/200129.06.2020 - 01:54
2051UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych29.06.2020 - 02:03
2437Nr 694 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze Stowarzyszeniem Allfinanz Projekt29.06.2020 - 02:08
2366Nr 564 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie"29.06.2020 - 02:21
1269Nr 252 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania nowego kierunku i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie29.06.2020 - 02:52
2684poszukujemy partnerów do realizacji projektu29.06.2020 - 03:00
3059Decyzja Nr 38/2008 Rektora z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego 29.06.2020 - 03:04
1331Nr 282 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu połączenia Pomorskiej Akademii Medycznej z Akademią Rolniczą w Szczecinie i utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego29.06.2020 - 03:06
964Nr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach 29.06.2020 - 03:15

Łącznie 26132387 odwiedzin dla wszystkich podstron.