Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1048Nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie16.09.2020 - 05:20
795Nr 16/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedury oraz kryteriów oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 16.09.2020 - 05:21
2951Nr 99 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Umowy Sieci Naukowej „Polska sieć badawcza – Badania naukowe i prace 16.09.2020 - 05:22
2226Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...16.09.2020 - 05:34
1803Nr 480 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Woroneskim Uniwersytetem Technologii Inżynieryjnych, Rosja16.09.2020 - 05:43
1089Nr 53/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 52/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza 16.09.2020 - 05:55
30Nr 80/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Humanistycznego na kadencję 2020-202416.09.2020 - 05:56
1053Nr 63/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie odpadami” 16.09.2020 - 05:58
457Nr 158/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 16.09.2020 - 06:15
897Nr 31/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”16.09.2020 - 06:40
1335Nr 189 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej16.09.2020 - 06:44
2699Nakłady na remonty 2006/200716.09.2020 - 06:48
2073Nr 103/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok16.09.2020 - 07:10
1011Nr 3/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej Wydziału Lekarskiego16.09.2020 - 07:17
2480Nr 780 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 416.09.2020 - 07:27
1809Decyzja Nr 7/2012 z dnia 1 marca 2012r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutu naruszenia dobrych praktyk akademickich przez ks. dr. hab. Pi16.09.2020 - 07:35
944Nr 304 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 279 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie16.09.2020 - 07:49
1458Nr 59 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku16.09.2020 - 07:49
1952Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201616.09.2020 - 08:09
977Nr 79/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości”16.09.2020 - 08:12
2782Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201116.09.2020 - 08:15
1386Nr 99 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym16.09.2020 - 08:16
1521Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2012/201316.09.2020 - 08:23
1699Nr 29/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie uruchomienia kształcenia w języku angielskim na niestacjonarnych studiach doktoranckich, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce16.09.2020 - 08:30
1465Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska16.09.2020 - 08:40
3357Decyzja Nr 19 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 16.09.2020 - 08:41
327Nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny technologia żywności i żywienia 16.09.2020 - 08:43
1372Nr 73/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 16.09.2020 - 08:50
2477Nr 134 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku16.09.2020 - 09:18
1867Nr 479 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Aldo Moro w Bari, Włochy16.09.2020 - 09:21

Łącznie 26939472 odwiedzin dla wszystkich podstron.