Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
4576Komisja Inwentaryzacyjna19.10.2020 - 07:48
3274Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200619.10.2020 - 08:09
3210Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku19.10.2020 - 09:33
1704Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku19.10.2020 - 10:53
2522Protokół nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 r. 19.10.2020 - 11:04
4147200119.10.2020 - 11:12
746Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce19.10.2020 - 11:36
2245konserwacja projektorów19.10.2020 - 11:50
1165Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2020 - 12:10
389Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny19.10.2020 - 12:57
2919konkurs na stanowisko koordynatora projektu19.10.2020 - 13:45
1676Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz19.10.2020 - 14:04
2200Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok19.10.2020 - 14:34
2184Wybory przedstawiciela jednostek międzywydziałowych19.10.2020 - 14:40
1310UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ19.10.2020 - 15:27
1572UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIALE KONTROLI FINANSOWEJ KWESTURY19.10.2020 - 15:34
1904Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera19.10.2020 - 15:47
2155konkurs na stanowisko kierownika metodycznego19.10.2020 - 16:07
1356Nr 167 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych19.10.2020 - 16:58
4489Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych19.10.2020 - 18:09
2307Protokół Nr 38 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku19.10.2020 - 18:29
1628Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok19.10.2020 - 18:52
775Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty19.10.2020 - 18:57
2130Komunikat Rektora19.10.2020 - 18:59
2752Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2008/200919.10.2020 - 19:05
1150Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie19.10.2020 - 19:15
1265UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ 19.10.2020 - 19:18
1908Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju19.10.2020 - 19:36
3508wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych19.10.2020 - 19:43
937Nr 346 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok 19.10.2020 - 19:46

Łącznie 27295289 odwiedzin dla wszystkich podstron.