Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1454Nr 44/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 26.03.2020 - 11:27
908Nr 17/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnia26.03.2020 - 11:43
1731Decyzja Nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.03.2020 - 11:44
2654Decyzja Nr 2 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.26.03.2020 - 12:05
6127D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych26.03.2020 - 12:13
3084OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych26.03.2020 - 12:23
154Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych26.03.2020 - 12:53
1362Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego26.03.2020 - 12:59
1555Decyzja Nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia nazw stanowisk Prorektorów oraz zasad ich wzajemnych zastępstw26.03.2020 - 13:07
1463Nr 58/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie powołania grup roboczych projektów priorytetowych zgłoszonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na lata 2014-202026.03.2020 - 13:16
514Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałow26.03.2020 - 13:44
165Nr 146/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Środowisku26.03.2020 - 13:46
2371Nr 21/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata26.03.2020 - 13:48
239Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r. 26.03.2020 - 13:49
435Nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.26.03.2020 - 13:51
4761Nr 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.03.2020 - 14:00
2612Decyzja Nr 27 2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201326.03.2020 - 14:08
869Nr 75/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu, w toku projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, na stanowiska instruktorów i technika symulacji medycznej...26.03.2020 - 14:08
352Nr 51/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.03.2020 - 14:10
1728Nr 54/2014 z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego ekspozycji „65 lat sportu akademickiego w Kortowie”26.03.2020 - 14:13
4739Decyzja Nr 18 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2007/2008.26.03.2020 - 14:15
1433Nr 41/2014 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2014/201526.03.2020 - 14:17
2758Decyzja Nr 13/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Konkursu na Super Studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.03.2020 - 14:19
846Nr 67/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji w Kętrzynie Dni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pn. „Kętrzyn miastem uniwersyteckim”26.03.2020 - 14:45
2412Protokół nr 15 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2006 r.26.03.2020 - 14:45
1160Nr 7/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektu nr FSS/2014/HEI/W/0118/U/0008, pt. „Opracowanie modelu funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”26.03.2020 - 14:46
183Nr 108/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych26.03.2020 - 14:49
1844Decyzja Nr 56/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu Rady Archiwalnej na kadencję 2012-201626.03.2020 - 15:01
3447przetarg pisemny na sprzedaż kombajnu poletkowego WINTERSTEIGER SU26.03.2020 - 15:01
2416Decyzja NR 9 z dnia 3 lipca 2006 roku. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.26.03.2020 - 15:04

Łącznie 24965525 odwiedzin dla wszystkich podstron.