Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
55Nr 129/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku24.09.2020 - 21:59
56Nr 113/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 23.09.2020 - 18:04
56Nr 107/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych24.09.2020 - 02:22
56Nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji23.09.2020 - 18:04
56Nr 131/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2020/202124.09.2020 - 13:35
57Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego24.09.2020 - 13:27
57Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego24.09.2020 - 21:56
59KRYSTYNA MAKOWSKA 25.09.2020 - 09:52
59Nr 132/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku na kadencję 2020-202425.09.2020 - 00:36
60Nr 130/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2020/2021 24.09.2020 - 21:55
61Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202423.09.2020 - 21:14
61Nr 133/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo24.09.2020 - 19:09
62Nr 98/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii24.09.2020 - 04:44
62Nr 96/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii23.09.2020 - 17:58
62Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.09.2020 - 09:53
63konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii 24.09.2020 - 12:46
64Nr 94/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt24.09.2020 - 04:06
64Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii25.09.2020 - 00:19
72Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji22.09.2020 - 15:15
72Nr 67/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych23.09.2020 - 17:31
75Nr 122/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego24.09.2020 - 13:26
78Nr 93/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt24.09.2020 - 19:37
78Nr 99/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii23.09.2020 - 17:59
83Nr 721 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”24.09.2020 - 08:18
83Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Geoinżynierii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie24.09.2020 - 23:24
85PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI24.09.2020 - 20:10
86Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie24.09.2020 - 19:20
86Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad 23.09.2020 - 18:02
87Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202424.09.2020 - 18:56
89Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”24.09.2020 - 09:34

Łącznie 27012513 odwiedzin dla wszystkich podstron.