Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
72Nr 96/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii22.10.2020 - 02:05
73Nr 81/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 15:18
74Nr 71/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. polityki naukowej i badań na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
75REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM22.10.2020 - 10:36
75Nr 101/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 22.10.2020 - 14:53
75Nr 102/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa22.10.2020 - 02:05
75Nr 109/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych22.10.2020 - 02:05
76Nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 22.10.2020 - 01:11
76Nr 137/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 203/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka22.10.2020 - 04:00
77Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202422.10.2020 - 03:00
77Nr 82/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
77Nr 105/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 04:58
77IGA JAROSZEWSKA 22.10.2020 - 02:46
78Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
78Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych22.10.2020 - 02:52
78UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej22.10.2020 - 16:24
79Nr 106/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 22.10.2020 - 14:12
79Nr 104/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 02:05
79Nr 135/2020 z dnia 10 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)22.10.2020 - 02:04
80Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:05
81Nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:05
82Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego22.10.2020 - 02:04
83Nr 94/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 02:05
83Konkurs w na stanowisko PROFESORA UCZELNI w Instytucie Filozofii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie filozofia 22.10.2020 - 16:45
84Nr 113/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 22.10.2020 - 02:05
84Nr 118/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego22.10.2020 - 02:05
84Nr 145/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...22.10.2020 - 02:04
85Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich 22.10.2020 - 10:01
87Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
87Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii22.10.2020 - 02:05

Łącznie 27295237 odwiedzin dla wszystkich podstron.