Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
58Nr 117/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego28.09.2020 - 16:52
59Nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 01.10.2020 - 08:44
59Nr 101/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 01.10.2020 - 16:11
59Nr 106/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 01.10.2020 - 19:16
59Nr 118/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego29.09.2020 - 07:11
60Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202429.09.2020 - 18:00
60PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM01.10.2020 - 10:36
60CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2020-202401.10.2020 - 14:05
61PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM01.10.2020 - 13:44
62Nr 96/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii23.09.2020 - 17:58
62Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego01.10.2020 - 09:31
62Nr 135/2020 z dnia 10 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)01.10.2020 - 18:22
63Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki01.10.2020 - 15:44
64Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-202430.09.2020 - 19:17
64Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych01.10.2020 - 18:34
64Nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji01.10.2020 - 14:25
65Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii26.09.2020 - 09:08
66Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202401.10.2020 - 12:34
66Nr 94/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt30.09.2020 - 14:06
66Nr 725 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania dr hab. Krystyny Żuk-Gołaszewskiej od Uchwały Nr 687 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku01.10.2020 - 13:43
67Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego01.10.2020 - 10:50
72Nr 129/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku01.10.2020 - 14:48
73ANNA RYKACZEWSKA01.10.2020 - 18:54
73Nr 130/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2020/2021 01.10.2020 - 07:32
73Nr 133/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo01.10.2020 - 07:30
74Nr 98/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii01.10.2020 - 14:11
75Nr 67/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych29.09.2020 - 15:16
76Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji01.10.2020 - 00:58
77Nr 122/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego01.10.2020 - 15:27
77Nr 132/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku na kadencję 2020-202401.10.2020 - 11:22

Łącznie 27071325 odwiedzin dla wszystkich podstron.