Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
48Nr 116/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności22.10.2019 - 10:18
49Nr 522 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora21.10.2019 - 18:18
49Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.10.2019 - 10:14
50Nr 67/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Kadr22.10.2019 - 05:02
50Nr 126/2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Filii w Ełku22.10.2019 - 11:09
51Nr 556 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pielęgniarstwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym21.10.2019 - 10:10
51Nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2019 - 10:11
52Nr 560 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim22.10.2019 - 11:41
52Nr 112/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 20.10.2019 - 05:35
53Nr 71/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Collegium Medicum22.10.2019 - 10:08
53Nr 110/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Środowisku22.10.2019 - 09:16
55Nr 66/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie21.10.2019 - 11:16
56Nr 593 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima 21.10.2019 - 12:43
59Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r. 22.10.2019 - 09:59
60Nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2019 - 11:04
62Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2019/202022.10.2019 - 10:23
63Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki22.10.2019 - 08:52
65Nr 574 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...21.10.2019 - 09:11
66Nr 591 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu...21.10.2019 - 13:42
67Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2019 - 08:58
68Nr 91/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2019 - 11:10
71Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię21.10.2019 - 09:10
72Nr 576 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2019 - 06:12
74Nr 56/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 11 Podnoszenie kompetencji... 19.10.2019 - 17:59
74Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 21.10.2019 - 19:56
75Nr 66/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany w Zasadach udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 33/201722.10.2019 - 08:37
75Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2019 - 11:35
75Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2019 - 11:54
77Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2019 - 08:34
77Nr 130/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria lądowa i transport na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2019 - 11:55

Łącznie 23214377 odwiedzin dla wszystkich podstron.