Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
101Nr 211/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie 25.01.2020 - 09:52
102Nr 97/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 24.01.2020 - 05:01
103Nr 61/ 2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym22.01.2020 - 23:25
103Nr 146/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Środowisku25.01.2020 - 09:05
104Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych22.01.2020 - 03:50
105Nr 79/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki23.01.2020 - 13:46
105Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej18.01.2020 - 10:45
105Nr 200/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. dyscypliny sztuki muzyczne23.01.2020 - 10:12
105Nr 220/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich 24.01.2020 - 22:53
106Nr 61/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Matematyka”20.01.2020 - 09:41
106Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki25.01.2020 - 00:08
106Nr 100/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 22.01.2020 - 10:54
106Nr 109/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 23.01.2020 - 23:21
106Nr 600 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Olsztyn przy ul. Dybowskiego w Olsztynie23.01.2020 - 20:44
107Nr 94/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii24.01.2020 - 16:19
107Nr 152/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. sztuki muzyczne 22.01.2020 - 09:41
107Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Psychiatrii23.01.2020 - 15:03
108Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa25.01.2020 - 07:17
108Nr 159/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyznania doktorowi nauk medycznych Franzowi van Erckelensowi statusu honorowego profesora Uniwersytetu24.01.2020 - 21:44
108Konkurs na stanowisko asystenta - stanowisko dydaktyczne w Katedrze Chorób Wewnętrznych23.01.2020 - 20:01
109Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku25.01.2020 - 05:22
109Nr 98/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa23.01.2020 - 00:55
110Nr 94/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020 24.01.2020 - 09:28
111Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 24.01.2020 - 01:07
111Nr 122/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Sztuki25.01.2020 - 00:27
111Nr 602 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez UWM w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."24.01.2020 - 12:36
112Nr 96/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.01.2020 - 06:19
113Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa23.01.2020 - 11:20
114Nr 99/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego25.01.2020 - 10:06
114Nr 104/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego 22.01.2020 - 09:45

Łącznie 24223046 odwiedzin dla wszystkich podstron.