Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12142Nr 49/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/201421.09.2017 - 12:51
12039Wydział Humanistyczny22.09.2017 - 12:17
12012Akademickie Centrum Mediów i Promocji22.09.2017 - 08:26
11947Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego22.09.2017 - 12:12
11905D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych19.09.2017 - 07:59
11806Struktura Wydziału Bioinżynierii Zwierząt22.09.2017 - 13:33
11721Skład Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.09.2017 - 13:12
11616Wydział Teologii22.09.2017 - 11:08
11446Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych22.09.2017 - 10:16
11408Struktura Wydziału Nauk o Środowisku22.09.2017 - 12:14
11376Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie22.09.2017 - 09:43
11361Skład osobowy Rady Wydziału Matematyki i Informatyki20.09.2017 - 18:54
11194Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.09.2017 - 13:45
11140PEŁNOMOCNICTWA - Procedury kontroli finansowej22.09.2017 - 11:45
11122Ewidencja oświadczeń o szkoleniu22.09.2017 - 10:49
10874Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201322.09.2017 - 13:24
10855Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni22.09.2017 - 11:21
10799pobierz programy22.09.2017 - 02:40
10783Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201522.09.2017 - 12:33
10562Centrum Badań Energii Odnawialnej22.09.2017 - 11:51
10526Biuro Mediów i Promocji22.09.2017 - 13:52
10503Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny” Spółka z o.o.22.09.2017 - 13:29
10460Wydział Medycyny Weterynaryjnej22.09.2017 - 12:55
10448Wydawnictwo Uniwersytetu22.09.2017 - 09:05
10440Akademickie Centrum Kultury22.09.2017 - 13:06
10437Władze Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.09.2017 - 03:01
10432Struktura Wydziału Humanistycznego22.09.2017 - 11:24
10313Biuro ds. Studenckich22.09.2017 - 12:51
10300Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Technicznych22.09.2017 - 09:59
10230Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim22.09.2017 - 12:27

Łącznie 15182876 odwiedzin dla wszystkich podstron.