Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2446Nr 73/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej” na ”Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”08.08.2020 - 12:13
16700Struktura Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa08.08.2020 - 12:13
2283Nr 240 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. med. Marka JURKOWSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.08.2020 - 12:13
2576Nr 304 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr. Grzegorza DUBIELSKIEGO na stanowisko kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu08.08.2020 - 12:13
2830Nr 829 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 695 z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach RPO WiM 2007-201308.08.2020 - 12:13
739Nr 409 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie08.08.2020 - 12:12
2413Nr 128 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. farm. Andrzeja MOGIELNICKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.08.2020 - 12:12
2377Zarządzenie Nr 3 z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”.08.08.2020 - 12:12
245424Strony usunięte08.08.2020 - 12:12
2622Zarządzenie Nr 9 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzorów druków na studiach doktoranckich. 08.08.2020 - 12:12
929Nr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym 08.08.2020 - 12:12
280UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ELEKTRYKA08.08.2020 - 12:11
1397Nr 6 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie Regulaminu studiów08.08.2020 - 12:11
3529Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego08.08.2020 - 12:11
2029UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI PROGRAMISTĘ W BIURZE INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI STUDIÓW08.08.2020 - 12:11
5275Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201608.08.2020 - 12:11
155Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 08.08.2020 - 12:11
2954Wyjaśnienie UKW08.08.2020 - 12:11
3448konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii08.08.2020 - 12:11
1489Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2013/2014 08.08.2020 - 12:11
6222Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 12:11
16345Struktura Wydziału Nauki o Żywności08.08.2020 - 12:10
1043Nr 15 z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 1999 rok08.08.2020 - 12:10
585Nr 34/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu08.08.2020 - 12:10
2358UCHWAŁA Nr 208 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Medycznych08.08.2020 - 12:10
3124P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie08.08.2020 - 12:10
2029UCHWAŁA Nr 105 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku 08.08.2020 - 12:10
713Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 08.08.2020 - 12:10
16008Akademickie Centrum Mediów i Promocji08.08.2020 - 12:10
6873Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki08.08.2020 - 12:10

Łącznie 26479941 odwiedzin dla wszystkich podstron.