Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1604Decyzja Nr 11/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia do p09.07.2020 - 14:24
2683Zarządzenie Nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.09.07.2020 - 14:26
1904UCHWAŁA Nr 917 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Witolda ŁUKASZEWICZA09.07.2020 - 14:27
1969UCHWAŁA Nr 921 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka GOLASIŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 09.07.2020 - 14:28
1825UCHWAŁA Nr 922 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Heleny POCIECHINY na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 09.07.2020 - 14:45
1881UCHWAŁA Nr 859 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 825 Senatu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie09.07.2020 - 14:49
671Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce09.07.2020 - 15:19
2716UCHWAŁA Nr 983 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie utworzenia stanowiska lektora w Studium Języków Obcych i zatrudnienia na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mgr 09.07.2020 - 15:31
2796UCHWAŁA Nr 987 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury do Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego09.07.2020 - 15:33
8900Punkt pralniczy09.07.2020 - 15:40
2057UCHWAŁA Nr 851 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych09.07.2020 - 15:41
1953Decyzja Nr 27/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności oraz użyt09.07.2020 - 15:52
3285Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich 09.07.2020 - 15:59
1611Decyzja Nr 32/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 209.07.2020 - 15:59
2594Zarządzenie Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.07.2020 - 15:59
1873Nr 30/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”09.07.2020 - 16:00
2041asystent administracyjny Kierownika Katedry 09.07.2020 - 16:06
2083Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.07.2020 - 16:12
1227Nr 215 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych09.07.2020 - 16:32
1753UCHWAŁA Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych dr. Tomasza WIERZEJ09.07.2020 - 16:32
3128Zarządzenie Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.09.07.2020 - 16:36
2285UCHWAŁA Nr 863 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza09.07.2020 - 16:40
2559UCHWAŁA Nr 971 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Tadeusza BACI09.07.2020 - 16:45
5082200509.07.2020 - 16:48
2197Terminy egzaminów 09.07.2020 - 16:50
1636Decyzja Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.07.2020 - 17:08
1470Decyzja Nr 51/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych09.07.2020 - 17:14
1899Decyzja Nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2012 roku w sprawie w sprawie uruchomienia stałego dyżuru Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na czas trwania treningu oraz działowej gry de09.07.2020 - 17:14
2427TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2009/201009.07.2020 - 17:15
1809Nr 83/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Diagnostyka w ochronie roślin”09.07.2020 - 17:22

Łącznie 26226218 odwiedzin dla wszystkich podstron.