Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1628DECYZJA Nr 8 /2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2012 w sprawie zmiany Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:36
2199Decyzja Nr 45/2008 Rektora z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Rady Archiwalnej na kadencję 2008-201222.10.2020 - 02:39
4164Decyzja Nr 44/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich22.10.2020 - 02:39
2452Decyzja Nr 34/2008 Rektora z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2008/2009 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w UWM w Olsztynie i realizujących obowiązki naukow-dydaktyczne22.10.2020 - 02:40
2483 Decyzja Nr 18/2008 Rektora z dnia 10 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.22.10.2020 - 02:40
3862Decyzja Nr 12 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2007/2008 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.22.10.2020 - 02:41
2521Decyzja Nr 16 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie: zmiany Decyzji Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. dotyczącej powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni.22.10.2020 - 02:41
65Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Chorób Wewnętrznych22.10.2020 - 02:52
130Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników dydaktycznych 22.10.2020 - 02:54
59Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202422.10.2020 - 03:00
1955UWM W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA/SPECJALISTĘ W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 22.10.2020 - 03:59
765CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCHUNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko technologa (1/4 etatu) w Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 22.10.2020 - 04:49
2659Decyzja Nr 14 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych.22.10.2020 - 04:53
1101Nr 88/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 04:59
1368Nr 162 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych w Uniwersytecie w 2005 r. kandydatów, posiadających świdectwo dojrzałości uzyskane w systemie "starej i nowej matury" 22.10.2020 - 05:11
520Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 22.10.2020 - 05:57
2917Decyzja Nr 13/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Konkursu na Super Studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 06:02
1368Nr 151 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie22.10.2020 - 06:07
1541Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”22.10.2020 - 06:46
2104Decyzja Nr 27/2009 Rektora z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji nadzorującej przekazanie dokumentacji projektu nr UDA-POKL.02.01.01-00-783/08, pt. „Wzmocnienie potencjału przedsiębiorst22.10.2020 - 07:38
461Nr 521 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na 22.10.2020 - 07:43
1540Nr 17/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb”22.10.2020 - 07:51
615Nr 97/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej (ze zmianami)22.10.2020 - 08:06
1433Nr 138 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie założeń do opracowania planu rzeczowo-finansowego na rok 200422.10.2020 - 08:53
1384Nr 129 z dnia 30 stycnia 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa22.10.2020 - 08:59
1176Nr 88/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Historia” realizowanych na Wydziale Humanistycznym22.10.2020 - 09:28
3211Nr 698 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych 22.10.2020 - 10:06
467Nr 49/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego 22.10.2020 - 10:33
1131Nr 205 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 10:44
745Nr 75/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 11:12

Łącznie 27347660 odwiedzin dla wszystkich podstron.