Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
839Nr 87/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-202023.02.2020 - 20:49
1990Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany składu Komisji Bioetycznej23.02.2020 - 20:53
1478Nr 617 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie osobowej23.02.2020 - 21:03
2628Decyzja Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.23.02.2020 - 21:24
1280Nr 21/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska23.02.2020 - 21:30
983Nr 66/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Data science w praktyce”23.02.2020 - 21:32
1619Nr 611 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie do klastra pod nazwą „Polski Klaster Weterynaryjny”23.02.2020 - 21:37
1273Nr 862 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego23.02.2020 - 21:41
1253Nr 154 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia centrum pod nazwą „Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”23.02.2020 - 21:42
1933Zarządzenie Nr 77/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK23.02.2020 - 22:00
1869Decyzja Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe wykonane na odpłatnych studiach anglojęzyc23.02.2020 - 22:19
2072DECYZJA Nr 10 z dnia 27 maja 2008 roku. w sprawie zmiany ramowej organizacji roku akademickiego 2008/2009 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.23.02.2020 - 22:31
1120Nr 130 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Janowi KICIŃSKIEMU23.02.2020 - 22:41
2170Decyzja Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania strategii rozwoju uczelni 23.02.2020 - 22:57
1172Nr 31 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmińskiej23.02.2020 - 23:04
1768Zarządzenie Nr 78/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.02.2020 - 23:22
1570Protokół Nr 37 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku23.02.2020 - 23:55
2118UCHWAŁA Nr 197 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyst23.02.2020 - 23:59
1257Nr 99 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-202024.02.2020 - 00:28
1183Nr 250 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej w Koszycach, Słowacja24.02.2020 - 00:31
1086Nr 242 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla fektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe..24.02.2020 - 00:35
1092KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ24.02.2020 - 00:41
1560Nr 571 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie opinii o przyznaniu statusu profesora honorowego prof. zw. dr. hab. Brunonowi HOŁYSTOWI24.02.2020 - 00:45
578Nr 82/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Lekarskim24.02.2020 - 00:46
1925Zarządzenie Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika lecznicza z elementami wsparcia dla dzieci przewlekle i terminalnie chorych oraz24.02.2020 - 01:44
1899Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury 24.02.2020 - 01:46
530Nr 71/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 24.02.2020 - 02:09
2171Nr 826 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych24.02.2020 - 02:16
848Nr 23/2016 z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Nauczanie języka polskiego”24.02.2020 - 02:45
3087Zarządzenie Nr 40/2008 Rektora z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian struktury organizacyjnej, zakresu działania i regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego24.02.2020 - 03:08

Łącznie 24632838 odwiedzin dla wszystkich podstron.