Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
787Nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych08.10.2019 - 17:10
957Nr 154 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii08.10.2019 - 17:38
999Nr 32 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu 08.10.2019 - 18:27
1264Nr 687 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z CEPESE – Research Centre for the Study of Population, Economics and Society, Portugalia08.10.2019 - 18:39
2261Zarządzenie nr 24 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.08.10.2019 - 18:51
901Nr 81/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.10.2019 - 18:52
1103Nr 56/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie powołania Rady Warmińsko-Mazurskiego Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio w Olsztynie08.10.2019 - 18:54
1041Nr 136 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Wawrzyczka08.10.2019 - 19:06
9956Nowi Studenci08.10.2019 - 19:21
2345Nr 128 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja MISIUKA 08.10.2019 - 19:41
1101Nr 42 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prozumienia o współpracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu, Niemcy08.10.2019 - 19:58
2609Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201108.10.2019 - 19:58
1965Nr 703 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Marka PANKOVA08.10.2019 - 20:18
2285Protokół nr 13 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2006 r.08.10.2019 - 20:22
745Nr 37/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt08.10.2019 - 20:25
1646UCHWAŁA Nr 935 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych08.10.2019 - 20:35
1399Nr 685 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej położonej w Zajączkach na rzecz Gminy Ostróda08.10.2019 - 21:09
967Nr 132 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Tanta Uniwetsrtetem w Kafr El-Sheikh, Egipt08.10.2019 - 21:10
992Nr 117 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej do organów uczelni i powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej08.10.2019 - 21:10
2306Decyzja Nr 16 z dnia 8 października 2007 r w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji.08.10.2019 - 21:39
1058Nr 77/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/201508.10.2019 - 21:45
2124Nr 353 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 08.10.2019 - 22:02
2380Nr 155 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ostrołęce08.10.2019 - 22:34
839Nr 28/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie utworzenia środowiskowych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk weterynaryjnych, w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność” 08.10.2019 - 22:52
826Nr 28/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.10.2019 - 23:39
1780Decyzja Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydatów do objęcia stanowisk technicznych i kasjerów na pływal08.10.2019 - 23:54
695Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii09.10.2019 - 00:19
1037Nr 127 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Adamowi Chrzanowskiemu09.10.2019 - 00:41
1653Zarządzenie Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33 z dnia 1 września 2008r. w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój09.10.2019 - 00:50
1126Nr 890 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae prof. dr. hab. Stanisławowi PIKULSKIEMU09.10.2019 - 00:53

Łącznie 23114194 odwiedzin dla wszystkich podstron.