Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2579Protokół nr 6 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2006 r.18.10.2020 - 23:26
3935dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy18.10.2020 - 23:37
2818OGŁOSZENIE o zgłaszaniu kandydatów na Rektora UWM18.10.2020 - 23:53
3517Godziny Rektorskie19.10.2020 - 01:20
2501Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 r.19.10.2020 - 01:22
2818Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 r.19.10.2020 - 01:36
1600Decyzja Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez dr. inż. Jana Kunickiego uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 19.10.2020 - 01:52
2499Protokół nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2006 r.19.10.2020 - 01:52
3356UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DZIAŁU PŁAC19.10.2020 - 02:10
2729KONKURS NA STANOWISKO TECHNIKA SYMULACJI MEDYCZNEJ W CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE19.10.2020 - 02:54
1384Nr 30/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia nauczyciela akademickiego upoważniającego do zaliczania do minimum kadrowego19.10.2020 - 03:40
10986Studia podyplomowe19.10.2020 - 04:26
2524Protokół Nr 26 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku19.10.2020 - 04:46
2449Protokół nr 5 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2006 r.19.10.2020 - 05:14
2343wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami z wyłączeniem19.10.2020 - 05:15
2280UCHWAŁA Nr 199 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych.19.10.2020 - 05:37
2036T E R M I N A R Z posiedzeń Rady Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2011/201219.10.2020 - 07:18
3274Wartość ruchomego majątku trwałego 2005/200619.10.2020 - 08:09
3210Protokół nr 16 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku19.10.2020 - 09:33
1704Protokół Nr 7 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku19.10.2020 - 10:53
2522Protokół nr 3 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2008 r. 19.10.2020 - 11:04
746Nr 283 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2018 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej nauki o polityce19.10.2020 - 11:36
2245konserwacja projektorów19.10.2020 - 11:50
1165Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.10.2020 - 12:10
389Nr 161/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny19.10.2020 - 12:57
2919konkurs na stanowisko koordynatora projektu19.10.2020 - 13:45
1676Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz19.10.2020 - 14:04
2200Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok19.10.2020 - 14:34
2184Wybory przedstawiciela jednostek międzywydziałowych19.10.2020 - 14:40
1310UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ19.10.2020 - 15:27

Łącznie 27296386 odwiedzin dla wszystkich podstron.