Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1268Nr 71 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wykonania dotacji budżetowej dla szkół wyższych01.08.2020 - 21:39
1450Nr 92 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 4 lokali mieszkalnych na zasadach odrębnej własności lokali wybudowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Akademia 2" w Olsztynie01.08.2020 - 21:39
1305Nr 74 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalania wysokości pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, w roku akademickim 2001/200201.08.2020 - 21:39
1293Nr 45 z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia godła Uczelni01.08.2020 - 21:40
901Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim01.08.2020 - 21:41
405Nr 160/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw analizy wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:43
1343Nr 16/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich01.08.2020 - 21:43
1360Nr 206 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Valle d'Aosta, Włochy01.08.2020 - 22:16
1259Nr 29 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 107 m. Olsztyna pod budownictwo mieszkaniowe dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego02.08.2020 - 00:03
1754Nr 345 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2013 rok02.08.2020 - 01:13
1212Nr 1 z dnia 28 stycznia 2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu02.08.2020 - 02:02
1835Nr 516 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki02.08.2020 - 02:09
584Nr 95/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych02.08.2020 - 02:18
1456Protokół Nr 4 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 października 2012 roku02.08.2020 - 02:21
723Nr 20 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia odznak honorowych Uniwersytetu02.08.2020 - 02:22
2439Decyzja Nr 13 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.02.08.2020 - 02:51
305Nr 116/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności02.08.2020 - 03:38
964Nr 121/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 02.08.2020 - 04:07
903Nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu02.08.2020 - 04:37
1260Nr 32 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Akademickiego prowadzonego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie02.08.2020 - 04:39
1386Nr 288 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie recenzji o kandydacie do tytułu doktora honoris causa02.08.2020 - 04:44
1360Nr 46 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia rektora do zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200302.08.2020 - 05:01
1823UCHWAŁA Nr 903 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie02.08.2020 - 05:08
1243Nr 21 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego02.08.2020 - 05:22
1330Nr 37 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademckim 2004/200502.08.2020 - 05:25
2069UCHWAŁA Nr 964 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. inż. Marka CIAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 02.08.2020 - 05:52
349Nr 8/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego 02.08.2020 - 06:42
4298Wydział Sztuki02.08.2020 - 07:31
1406Nr 102/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”02.08.2020 - 07:47
787Załącznik nr. 102.08.2020 - 07:49

Łącznie 26480393 odwiedzin dla wszystkich podstron.