Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2222Decyzja Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013 26.03.2020 - 07:19
1766Decyzja Nr 32/2009 Rektora z dnia 14 września 2009 r. w sprawie składu Rady Regionalnego Centrum Informatycznego 26.03.2020 - 08:03
1638Decyzja Nr 36/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 września 2012 roku w sprawie sposobu wyłaniania grupy 5% najlepszych studentów danego kierunku studiów ubiegających się o stypendi26.03.2020 - 09:11
839Nr 49/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego26.03.2020 - 09:22
165Nr 230/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 26.03.2020 - 09:30
1749Protokół Nr 35 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2011 roku26.03.2020 - 09:57
1642Decyzja Nr 41/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 października 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia, oceny i wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo26.03.2020 - 10:09
1016Nr 25/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.03.2020 - 10:23
4487Podstawowe informacje o rekrutacji 200826.03.2020 - 10:32
1464Nr 14/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie 26.03.2020 - 10:42
301Nr 171/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny26.03.2020 - 11:11
1656Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe”26.03.2020 - 11:12
2781Decyzja Nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Rekrutacyjnego ds. rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 26.03.2020 - 11:25
1454Nr 44/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich 26.03.2020 - 11:27
908Nr 17/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnia26.03.2020 - 11:43
1731Decyzja Nr 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.03.2020 - 11:44
2654Decyzja Nr 2 z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.26.03.2020 - 12:05
6127D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych26.03.2020 - 12:13
3084OFERTA PRACY - Wydział Nauk Technicznych26.03.2020 - 12:23
154Nr 84/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych26.03.2020 - 12:53
1362Nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego26.03.2020 - 12:59
1555Decyzja Nr 80/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia nazw stanowisk Prorektorów oraz zasad ich wzajemnych zastępstw26.03.2020 - 13:07
1463Nr 58/2013 z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie powołania grup roboczych projektów priorytetowych zgłoszonych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na lata 2014-202026.03.2020 - 13:16
514Nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Decyzji Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałow26.03.2020 - 13:44
2371Nr 21/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata26.03.2020 - 13:48
239Nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r. 26.03.2020 - 13:49
435Nr 135/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo na okres do 31 grudnia 2021 r.26.03.2020 - 13:51
4761Nr 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.03.2020 - 14:00
2612Decyzja Nr 27 2008 Rektora z dnia 27 października 2008 roku w sprawie powołania koordynatorów zadań w projektach zgłoszonych do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-201326.03.2020 - 14:08
869Nr 75/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu, w toku projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, na stanowiska instruktorów i technika symulacji medycznej...26.03.2020 - 14:08

Łącznie 24968042 odwiedzin dla wszystkich podstron.