Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
86AGNIESZKA MARKOWSKA-MENDIK25.01.2021 - 12:38
87Nr 36 z dnia 27 listopada 2020 roku wprowadzająca Regulamin komisji senackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie25.01.2021 - 15:51
88Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1525.01.2021 - 07:52
89Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego25.01.2021 - 05:14
89PROREKTOR DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI prof. dr hab. Paweł WIELGOSZ25.01.2021 - 04:05
89Nr 11 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 559 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:51
90Nr 19 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:51
90Nr 192/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo na okres do 31 grudnia 2021 r.24.01.2021 - 11:46
91Nr 119/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 125/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie25.01.2021 - 14:38
92Nr 17 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 668 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich....25.01.2021 - 15:51
92Nr 44 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku turystyka i rekreacja dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:51
93Nr 27 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda...25.01.2021 - 15:51
93Nr 26 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...25.01.2021 - 15:51
93Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Katedrze Fizyki i Biofizyki25.01.2021 - 15:24
95Nr 110/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych25.01.2021 - 08:01
95Nr 18 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 669 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska w zakresie nauczania języka dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim25.01.2021 - 15:51
95Nr 20 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 671 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 25.01.2021 - 15:51
97Nr 16 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 667 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia angielska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 25.01.2021 - 15:51
97KATARZYNA MIROSŁAWA BORADYN25.01.2021 - 10:32
98Nr 125/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w warunkach25.01.2021 - 10:01
98Nr 106/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek Wydział Medycyny 25.01.2021 - 16:55
100Nr 71/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. polityki naukowej i badań na kadencję 2020-202425.01.2021 - 02:26
100POLITOLOGIA (ocena programowa)25.01.2021 - 05:02
100Nr 91/2020 z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” 25.01.2021 - 05:43
100BLANKA BUKOWSKA25.01.2021 - 19:39
101Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202425.01.2021 - 09:28
101Nr 10 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie25.01.2021 - 15:51
101Nr 199/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2020-202425.01.2021 - 11:55
103Nr 73/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej na kadencję 2020-202425.01.2021 - 19:03
105Nr 112/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2021 - 09:08

Łącznie 28169463 odwiedzin dla wszystkich podstron.