Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
126Nr 45/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Doradztwo zawodowe i personalne”18.09.2019 - 14:31
128Nr 496 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb” 21.09.2019 - 23:43
128Nr 521 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Statutowej na 21.09.2019 - 13:29
130Nr 44/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego21.09.2019 - 17:08
130Nr 54/2019 z dnia 12 lipca 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 10:09
132Nr 531 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad20.09.2019 - 10:09
136Nr 20/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych20.09.2019 - 21:33
136Nr 509 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Produkcja rolnicza i ogrodnicza”22.09.2019 - 00:15
136Nr 525 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” 20.09.2019 - 01:54
139Nr 489 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu kanonikowi Mirosławowi HULECKIEMU20.09.2019 - 14:20
139Nr 519 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spra19.09.2019 - 05:23
140Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim21.09.2019 - 06:24
140UCHWAŁA Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Odnawialne źródła energii”21.09.2019 - 19:21
148Nr 520 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202021.09.2019 - 15:17
148Nr 53/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...21.09.2019 - 21:37
149Konkurs na stanowisko Studenta - Stypendysty w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 13:17
150Nr 488 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu Benemerenti Universitati Nostrae księdzu prałatowi kanonikowi dr. Andrzejowi LESIŃSKIEMU20.09.2019 - 06:49
150DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej 21.09.2019 - 13:54
153Nr 37/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 20.09.2019 - 13:29
155Nr 486 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Ichtiologia i akwakultura” 19.09.2019 - 01:05
155Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Zasady teologiczno- pastoralne a organizacja duszpasterstwa parafialnego” 20.09.2019 - 18:46
155Nr 43/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii (ze zm.) 20.09.2019 - 16:08
155UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA FIZYCZNEGO W OŚRODKU JEŹDZIECKIM W KATEDRZE HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA21.09.2019 - 15:16
158Nr 475 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim20.09.2019 - 18:01
162Nr 471 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...21.09.2019 - 15:22
162Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel21.09.2019 - 16:10
163Nr 30/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rytmika i taniec”20.09.2019 - 06:41
163Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji UWM w Olsztynie22.09.2019 - 00:10
163Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie21.09.2019 - 17:24
163Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni Kierownika projektu21.09.2019 - 23:39

Łącznie 22870006 odwiedzin dla wszystkich podstron.