Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
85Nr 457 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechatronika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim15.06.2019 - 20:44
85Nr 485 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/202015.06.2019 - 16:26
86NR 493 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.06.2019 - 13:10
89sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201616.06.2019 - 00:15
89Konkurs na stanowisko stypendysty (doktoranta) w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 04:54
92Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...15.06.2019 - 18:26
94Nr 456 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria przetwórstwa żywności dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim16.06.2019 - 06:31
94DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Bankowości15.06.2019 - 22:41
96Nr 21/2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 11.06.2019 - 03:53
96Nr 454 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku energetyka dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim15.06.2019 - 08:54
96Nr 38/2019 z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 14.06.2019 - 18:30
97Nr 455 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filozofia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 15.06.2019 - 08:54
100Nr 460 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu ogólnoakademickim15.06.2019 - 12:17
100Nr 461 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym15.06.2019 - 08:55
100Nr 37/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim 16.06.2019 - 07:26
101Nr 512 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie16.06.2019 - 02:06
103Nr 39/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia na 2019 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.06.2019 - 02:02
103Nr 36/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich15.06.2019 - 09:09
103Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.06.2019 - 16:58
104Nr 19/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego11.06.2019 - 10:50
104Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok15.06.2019 - 12:16
106Nr 451 z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym15.06.2019 - 17:22
106Nr 453 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM15.06.2019 - 13:06
107Nr 30/2019 z dnia 25 marca 2019 roku zmieniająca Decyzja Nr 23/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim...16.06.2019 - 05:47
109Nr 24/2019 z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)13.06.2019 - 11:50
110Nr 469 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia Rektora do skorygowania podziału jednorazowych dodatków do wynagrodzeń z tytułu osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez Wydział Prawa i Administracji w latach 2017 i 201815.06.2019 - 12:16
111sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 201516.06.2019 - 00:15
112Nr 5/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zamówienia publiczne i podatki pośrednie”14.06.2019 - 08:51
113Nr 32/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim, w roku akademickim 2018/2019 15.06.2019 - 06:51
114Nr 14/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2019/202015.06.2019 - 10:32

Łącznie 21820302 odwiedzin dla wszystkich podstron.