Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
98Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka 02.07.2020 - 17:03
99Nr 41/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.) 02.07.2020 - 12:52
99Nr 697 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim03.07.2020 - 09:24
100Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)02.07.2020 - 12:51
100Nr 58/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z subwencji w ramach podziału pierwotnego02.07.2020 - 18:10
102Nr 46/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyznania prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu statusu honorowego profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie02.07.2020 - 06:20
104Nr 692 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim02.07.2020 - 12:45
105Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie03.07.2020 - 08:43
106Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki03.07.2020 - 04:42
107Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki02.07.2020 - 11:48
107AGNIESZKA BARYCZKA02.07.2020 - 13:05
109NR 702 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)01.07.2020 - 11:06
110Nr 42/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji03.07.2020 - 08:05
113Nr 699 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie03.07.2020 - 06:23
113Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego01.07.2020 - 15:14
114Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.02.07.2020 - 10:48
114Nr 683 z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zarządzanie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim02.07.2020 - 21:44
115Konkurs w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych02.07.2020 - 19:03
116Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa01.07.2020 - 22:46
116Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii03.07.2020 - 07:47
116Nr 46/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu nadawania Odznaki „bonum universitatis WARMIENSIS ET MASURIENSIS OLSTINI”01.07.2020 - 14:07
118Nr 663 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem o przyznanie prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Edwardowi GRZYBOWSKIEMU nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na28.06.2020 - 23:47
119KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ03.07.2020 - 10:20
120Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Pulmonologii – dyscyplina nauki medyczne03.07.2020 - 01:07
120Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Analizy Zespolonej03.07.2020 - 02:36
121Nr 45/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich w Szkole Zdrowia Publicznego02.07.2020 - 15:27
121Nr 51/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 03.07.2020 - 00:00
121Nr 59/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów oraz elektronicznego archiwum prac dyplomowych03.07.2020 - 09:31
122Nr 44/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 153/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (ze zm.)03.07.2020 - 09:49
123Nr 54/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.07.2020 - 04:38

Łącznie 26129375 odwiedzin dla wszystkich podstron.