Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
78Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA24.01.2020 - 17:39
80Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Neurologii25.01.2020 - 08:45
80Nr 605 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.01.2020 - 23:14
81Nr 599 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV”23.01.2020 - 19:38
81Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)25.01.2020 - 11:14
82Nr 90/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Analiza trendów”25.01.2020 - 05:35
82Nr 214/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 25.01.2020 - 10:41
82Nr 223/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo 25.01.2020 - 00:17
85Nr 172/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria23.01.2020 - 06:58
85Nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przekazania obowiązków Kanclerza 24.01.2020 - 10:39
88Nr 213/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 24.01.2020 - 05:41
89Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej 24.01.2020 - 21:35
89Nr 226/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 24.01.2020 - 13:38
89Nr 4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod nazwą Kortosfera25.01.2020 - 05:17
90Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn24.01.2020 - 23:22
92Nr 230/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 111/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 24.01.2020 - 23:37
93Nr 107/2019 z dnia 1 października 2019 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 21.01.2020 - 09:40
93Nr 597 z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok24.01.2020 - 22:21
93Nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji...25.01.2020 - 07:49
96Nr 105/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.01.2020 - 12:15
97Nr 89/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii18.01.2020 - 19:22
97Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pediatrii Klinicznej25.01.2020 - 12:08
97Konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Patofizjologii 23.01.2020 - 21:58
98Konkurs na stanowisko asystenta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Farmakologii i Toksykologii 22.01.2020 - 19:52
99Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii23.01.2020 - 13:04
99Konkurs na trzy stanowiska asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Anatomii23.01.2020 - 11:12
99Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki i Biofizyki24.01.2020 - 21:00
100Konkurs na stanowiska dla dwóch doktorantów - stypendystów w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki25.01.2020 - 12:09
101Nr 195/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego 23.01.2020 - 11:25
101Konkurs na dwa stanowiska asystenta (pracownika dydaktycznego) w Katedrze Ginekologii i Położnictwa 21.01.2020 - 21:19

Łącznie 24224024 odwiedzin dla wszystkich podstron.