Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2375Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie na odległość”29.01.2022 - 04:43
2820Zarządzenie Nr 45 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni28.01.2022 - 23:42
5704Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.28.01.2022 - 18:14
7187Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy28.01.2022 - 19:09
2324Zarządzenie Nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie”28.01.2022 - 22:19
2243Zarządzenie Nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”28.01.2022 - 06:41
2576Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia ukończenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT (Kompetencje Informatyczne Nauczyciela), języków obcych oraz drugiego przedmiotu, finansowanych 28.01.2022 - 14:40
2756Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.28.01.2022 - 22:18
3313Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu28.01.2022 - 15:32
2164Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”28.01.2022 - 07:32
3431Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.28.01.2022 - 08:25
6782Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 28.01.2022 - 18:04
2675Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.01.2022 - 14:31
2443Zarządzenie Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Liderów innowacji” 29.01.2022 - 01:39
2582Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.01.2022 - 23:40
8061Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 28.01.2022 - 08:12
2635Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”28.01.2022 - 10:06
5609Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie28.01.2022 - 20:44
2400Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 23.01.2022 - 13:25
2660Zarządzenie Nr 49 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok.29.01.2022 - 02:59
7977Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 28.01.2022 - 16:40
2662Zarządzenie Nr 49/2009 Rektora z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatw29.01.2022 - 04:01
2318Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych29.01.2022 - 01:08
2919Zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.29.01.2022 - 00:54
3548Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.28.01.2022 - 22:28
2370Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.28.01.2022 - 09:15
2857Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.28.01.2022 - 18:30
3141Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych28.01.2022 - 12:35
2563Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.01.2022 - 14:09
2280Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające”28.01.2022 - 15:05

Łącznie 32174843 odwiedzin dla wszystkich podstron.