Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
147Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego28.01.2022 - 21:50
147MAŁGORZATA LEPCZYŃSKA28.01.2022 - 11:05
147UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Kontroli Finansowej28.01.2022 - 21:58
145Nr 142 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202229.01.2022 - 03:41
142Nr 108/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji28.01.2022 - 21:55
141Nr 134 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 8 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich27.01.2022 - 23:08
138Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,29.01.2022 - 04:43
137Nr 197/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 158/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny28.01.2022 - 17:58
135Nr 109/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich29.01.2022 - 00:27
134Nr 199/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego Fundusz29.01.2022 - 02:03
133Nr 100/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/202228.01.2022 - 16:05
131ANDRZEJ DZIKOWSKI28.01.2022 - 23:59
131 lic. VITALIY KOTYK CSsR28.01.2022 - 19:19
129Nr 110 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w miejscowości Butryny 18A gmina Purda, wraz z przynależną piwnicą, pomieszczeniem garażu oraz udziałem...27.01.2022 - 19:10
127Nr 124/2021 z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 158/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 oraz reagowania na sytuacje kryzysowe wywołane tymi zakażeniami28.01.2022 - 21:45
125Nr 103/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 196/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej na kadencję 2020-202428.01.2022 - 20:37
125Nr 136 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku ekonomia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym28.01.2022 - 20:36
125Nr 138 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A 28.01.2022 - 08:17
123KAROLINA RZECZKOWSKA28.01.2022 - 19:55
123Nr 93/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Przegląd Psychologiczny – organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”28.01.2022 - 15:24
123Nr 107/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202227.01.2022 - 17:42
122MAGDALENA STEFANOWICZ-RUTKOWSKA29.01.2022 - 03:58
122Nr 140 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. prof. Haliny Karnickiej oraz prof. Bohdana Wilamowskiego w Olsztynie28.01.2022 - 17:18
121Nr 143 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Leszkowi Wieczorkowi, prof. UJK tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne28.01.2022 - 17:07
119Nr 201/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 116/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie i wynajem obiektów sportowych i infrastruktury sportowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 29.01.2022 - 02:03
118Nr 124 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rekomendacji na wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie modernizacji budynku Stołówki Uniwersyteckiej przy ul. Prawocheńskiego 4, oraz zabezpieczenie przez Uniwersytet ...27.01.2022 - 02:51
118Nr 141 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planach rzeczowo-finansowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202129.01.2022 - 03:03
118Nr 187/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 166/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny29.01.2022 - 04:42
117Nr 113/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie wydawania legitymacji studenckiej i legitymacji doktoranta studentom oraz doktorantom zagranicznych uczelni odbywających część studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie29.01.2022 - 04:30
116Nr 6/2022 dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 28.01.2022 - 13:20

Łącznie 32174720 odwiedzin dla wszystkich podstron.