Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
138Nr 68/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Hagiologia kulturowa”08.12.2021 - 05:08
137konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Biofizyki06.12.2021 - 14:33
137Nr 129 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Markowskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony07.12.2021 - 18:18
137Nr 115/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 07.12.2021 - 19:17
136Nr 100/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 54/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia formularza wyjazdowego obowiązującego przy wyjazdach służbowych za granicę w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim07.12.2021 - 18:18
135Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa05.12.2021 - 05:12
135Nr 92/2021 z dnia 6 października 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Journal of Natural Sciences”07.12.2021 - 05:09
134Nr 78/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa na kadencję 2021-202407.12.2021 - 15:10
133Nr 92/2021 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia 07.12.2021 - 21:20
133Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody07.12.2021 - 20:46
132Nr 65/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Lekarskim na kadencję 2021-202406.12.2021 - 12:56
132Nr 69/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Sztuki na kadencję 2021-202404.12.2021 - 21:35
131Nr 114/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 94/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora...08.12.2021 - 04:35
129SYLWIA KOZIATEK-SADŁOWSKA06.12.2021 - 21:09
129Nr 102/2021 z dnia 20 października 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie06.12.2021 - 22:01
126Nr 79/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 71/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Informatyka dla nauczycieli”06.12.2021 - 19:05
125Nr 110/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 88/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej07.12.2021 - 06:48
125UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI NA STANOWISKU STARSZY TECHNIK W KATEDRZE WETERYNARYJNEJ OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UWM07.12.2021 - 12:35
124MATEUSZ SOKÓLSKI07.12.2021 - 07:27
123Nr 86/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu re07.12.2021 - 15:42
123KATARZYNA WALENDZIK07.12.2021 - 23:16
119 WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT07.12.2021 - 05:08
118Nr 77/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 37/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (ze zm.)07.12.2021 - 00:09
117NATALIA ZDANOWSKA06.12.2021 - 17:19
117Nr 89/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w ramach wykonywania zadań obronnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.12.2021 - 18:21
117Nr 97/2021 z dnia 21 października 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05. 00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości...05.12.2021 - 00:48
116Nr 86/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2021 roku05.12.2021 - 16:32
115Nr 82/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo05.12.2021 - 15:05
114Nr 116/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie i wynajem obiektów sportowych i infrastruktury sportowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.12.2021 - 14:26
114Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU 07.12.2021 - 11:14

Łącznie 31604466 odwiedzin dla wszystkich podstron.