Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
106ANNA DRASZANOWSKA18.10.2021 - 00:46
104Konkurs na stanowisko nr 1 doktoranta- stypendysty w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt17.10.2021 - 04:13
103Nr 69/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Sztuki na kadencję 2021-202417.10.2021 - 19:53
102Nr 66/202 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Nauk Technicznych na kadencję 2021-202418.10.2021 - 01:07
101Nr 109 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 4A17.10.2021 - 02:56
100Nr 65/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Lekarskim na kadencję 2021-202417.10.2021 - 03:52
94Nr 87/2021 z dnia 24 września 2021 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich17.10.2021 - 15:57
93Nr 84/2021 z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących kompetencje zawodowe i wizytach studyjnych dla student18.10.2021 - 03:48
92Nr 79/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 71/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Informatyka dla nauczycieli”18.10.2021 - 04:09
91Konkurs na stanowisko nr 2 doktoranta- stypendysty w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt17.10.2021 - 04:16
90Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki17.10.2021 - 04:13
87Nr 82/2021 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo17.10.2021 - 03:52
86Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa17.10.2021 - 04:10
86Nr 90/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2021/202217.10.2021 - 17:29
84Nr 78/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowej komisji oceniającej na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa na kadencję 2021-202417.10.2021 - 04:17
84Nr 118 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 473 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniającej Uchwałę Nr 670 Senatu Uniwersytetu 17.10.2021 - 14:41
83Nr 85/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2021/202217.10.2021 - 11:01
80Nr 117 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wskazania kandydatów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku17.10.2021 - 14:42
80Nr 115 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w podziale pierwotnym subwencji na rok 202118.10.2021 - 01:55
79Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji 17.10.2021 - 23:12
79Nr 91/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia podziału pierwotnego subwencji na rok 202117.10.2021 - 15:27
78Nr 82/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2019 z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)17.10.2021 - 04:16
76 ŁUKASZ HEĆMAN18.10.2021 - 02:03
75Nr 119 z dnia 28 września 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr 25 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia programu studiów i programu kształcenia18.10.2021 - 00:27
73Nr 77/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 37/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 (ze zm.)17.10.2021 - 11:26
73Nr 120 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Wilczyńskiego w Olsztynie17.10.2021 - 02:56
73Nr 92/2021 z dnia 6 października 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Polish Journal of Natural Sciences”17.10.2021 - 13:42
70Nr 122 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Benedykta Dybowskiego w Olsztynie17.10.2021 - 05:34
69Nr 86/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu rekrutacji kandydatów na studia w 2021 roku17.10.2021 - 03:35
66Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości14.10.2021 - 19:32

Łącznie 31036853 odwiedzin dla wszystkich podstron.