Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
60Nr 40/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, 20.04.2021 - 17:48
58Nr 65 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie21.04.2021 - 02:35
58Nr 18/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2020/202121.04.2021 - 01:10
58konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Literatur i Kultur Anglojęzycznych21.04.2021 - 02:33
54Nr 62 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zwiększenia limitu kredytu obrotowego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie20.04.2021 - 22:15
53Konkurs na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Chirurgii20.04.2021 - 19:07
52Sprawozdania finansowe, majątek uczelni20.04.2021 - 17:17
52Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii20.04.2021 - 20:04
51Nr 34/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku zmieniająca Decyzję Nr 29/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego w projekcie „Budowa i Wyposaż20.04.2021 - 23:18
47konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej21.04.2021 - 02:50
46Nr 68 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”21.04.2021 - 02:32
46Nr 71 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku nauki o rodzinie dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym21.04.2021 - 01:04
45Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Chirurgii21.04.2021 - 02:49
45Nr 69 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku leśnictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia – inżynierskich o profilu praktycznym21.04.2021 - 02:38
44Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”21.04.2021 - 02:15
42 KIERUNEK PEDAGOGIKA - ocena programowa20.04.2021 - 17:46
37Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii 21.04.2021 - 02:15
36Nr 70 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku nauki o rodzinie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym21.04.2021 - 02:50
36Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii21.04.2021 - 02:39
34Nr 34/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej”21.04.2021 - 01:12
34Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką20.04.2021 - 00:53
31Nr 32/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Rośliny i surowce zielarskie”21.04.2021 - 00:08
30Nr 33/2021 z dnia 17 marca 2021roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie: „Gospodarowanie odpadami”20.04.2021 - 22:34
30RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO21.04.2021 - 02:33
30Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego20.04.2021 - 15:35
28Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Inżynierii Budowlanej 21.04.2021 - 02:51
27Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Lingwistyki Stosowanej21.04.2021 - 00:26
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
25Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Inżynierii Budowlanej20.04.2021 - 17:51
21Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Inżynierii Budowlanej20.04.2021 - 03:46

Łącznie 28970185 odwiedzin dla wszystkich podstron.