Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
518Nr 58/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki10.04.2021 - 20:20
2476Nr 150 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Lesława LAHUTY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego10.04.2021 - 20:15
1584UCHWAŁA Nr 667 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony10.04.2021 - 20:02
504Nr 80/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 10 Podnoszenie kompetencji...10.04.2021 - 19:37
2253Decyzja Nr 34/2009 Rektora z dnia 18 września 2009 r. w sprawie powołania zespołu zarządzającego projektem pn. „Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I; Kontener usług wspólnych (Nr POIG.02.03.00-00-028/08-00)”, realizowanego przez konsorcjum sieci info10.04.2021 - 19:35
430Nr 90/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Analiza trendów”10.04.2021 - 19:16
1427Nr 88 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Zarządzania i Administracji10.04.2021 - 19:10
152Nr 86/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-202410.04.2021 - 18:56
427Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...10.04.2021 - 18:46
1763Nr 846 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Central European University, Węgry10.04.2021 - 18:44
1894WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH - REFERENT10.04.2021 - 18:27
180Nr 12 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 560 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim10.04.2021 - 17:51
1264UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ADMINISTRATORA GALERII NA WYDZIALE SZTUKI UWM W OLSZTYNIE10.04.2021 - 17:24
1739UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIK W BIURZE DS. NAUKI 10.04.2021 - 14:43
1321Nr 1 z dnia 3 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu10.04.2021 - 13:44
816Nr 24 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badanai sprawozdań finansowych10.04.2021 - 13:24
1256Nr 26 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenie do planu inwestycji pod nazwą Regionalne Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe10.04.2021 - 13:24
797Nr 30 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Nr 112 m. Olsztyna10.04.2021 - 12:58
1114Nr 98 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Senatu UWM w sprawie korzystania przez pracowników Uniwersytetu z własnego funduszu stypendialnego10.04.2021 - 11:56
1219Nr 150 z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2002 10.04.2021 - 11:06
1382Nr 154 z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii10.04.2021 - 11:04
1513Nr 30 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Centrum Jakości i Innowacji na Wydziale Nauk Technicznych10.04.2021 - 10:35
1387Nr 32 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie Nr 152 m. Olsztyna na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu 10.04.2021 - 10:33
238Nr 171/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 10.04.2021 - 10:31
3264Nr 300 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2009 roku10.04.2021 - 10:29
1425Nr 42 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Teologii10.04.2021 - 10:24
1461Nr 43 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uznania Olsztyna za miasto uniwersyteckie10.04.2021 - 10:24
1486Nr 53 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nazwie Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego10.04.2021 - 10:16
1486Nr 60 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim10.04.2021 - 10:10
1410Nr 61 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyznania Medalu Okolicznościowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.04.2021 - 10:10

Łącznie 28953000 odwiedzin dla wszystkich podstron.