Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2269Nr 72/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2014/201519.04.2021 - 17:04
1501Nr 69/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji19.04.2021 - 17:05
1506Konkurs na stanowisko doradcy ds. przedsiębiorczości w Biurze Karier UWM w Olsztynie19.04.2021 - 17:05
8980Dyrektor Gabinetu Rektora 19.04.2021 - 17:05
30Nr 70 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku nauki o rodzinie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu praktycznym19.04.2021 - 17:05
1639Nr 90/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich 19.04.2021 - 17:05
905Nr 575 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię19.04.2021 - 17:06
2907Protokół nr 9 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 r.19.04.2021 - 17:06
2425Nr 34/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 19.04.2021 - 17:07
1252Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie19.04.2021 - 17:08
2360Nr 36/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 17:08
3619Nr 52/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych19.04.2021 - 17:08
2512Nr 193 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy ze Słowackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze, Słowacja19.04.2021 - 17:09
1994Nr 62/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola funduszy unijnych”19.04.2021 - 17:09
2230Zarządzenie Nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 17:09
2483Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. 19.04.2021 - 17:09
2687Nr 403 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego opracowania i złożenia wniosków na realizację prac badawczo-rozwojowych...19.04.2021 - 17:09
2131Nr 37/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej...19.04.2021 - 17:10
3964Nr 632 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy wzajemnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Przedszkolem „Jaś i Małgosia” w Sząbruku19.04.2021 - 17:10
109 KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI19.04.2021 - 17:10
81ALEKSANDRA POLIŃSKA19.04.2021 - 17:10
2406Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 19.04.2021 - 17:11
76360Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 17:12
125Nr 58 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 17:12
1274Nr 36/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa19.04.2021 - 17:12
2997Nr 55 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Historii Litwy w Wilnie, Litwa19.04.2021 - 17:13
2678Nr 642 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Władysława CHOJNOWSKIEGO19.04.2021 - 17:13
2549Nr 421 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”19.04.2021 - 17:13
481Nr 24 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (ze zm.)19.04.2021 - 17:14
2730Protokół nr 8 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 r.19.04.2021 - 17:14

Łącznie 28953765 odwiedzin dla wszystkich podstron.