Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
99KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI19.04.2021 - 11:12
98Nr 59 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.04.2021 - 15:50
97Nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.19.04.2021 - 07:28
97Nr 22/2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 229/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji działających w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Zakładowego...19.04.2021 - 15:39
96Nr 17/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i kursach doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w Projekcie pt. „Program Rozwojowy...19.04.2021 - 07:01
96Nr 57 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lingwistyka w biznesie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim19.04.2021 - 07:07
96Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Analizy Zespolonej 17.04.2021 - 18:27
95Nr 207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie14.04.2021 - 03:50
94MONIKA CIAK18.04.2021 - 13:31
94Nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie powołania Kierownika Projektu pn. Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 03:24
94Nr 27/2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 02:28
93Nr 25/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe realizowane w języku angielskim w roku akademickim 2020/202119.04.2021 - 11:56
93Nr 30/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ustalenia listy programów badawczych uwzględnianych w postępowaniu konkursowym do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 11:53
93NR 42/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 2021/202219.04.2021 - 12:16
91Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie "PRAWDA"19.04.2021 - 01:55
90AGNIESZKA ELIZA SIKORA19.04.2021 - 13:30
89Nr 14/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych or19.04.2021 - 02:53
89Nr 20/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie..18.04.2021 - 22:43
88Nr 7/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia kursu pn.: „Python dla początkujących”19.04.2021 - 00:53
88Nr 23/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”..18.04.2021 - 21:15
88KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE NEUROCHIRURGII, PRACOWNI MEDYCYNY REGENERACYJNEJ WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM W OLSZTYNIE19.04.2021 - 13:25
88Nr 28/2021 z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję do 31 sierpnia 2024 r.19.04.2021 - 11:20
84KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI19.04.2021 - 11:12
84Nr 23/2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na rok akademicki 2021/202219.04.2021 - 07:25
83Nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2019-202218.04.2021 - 19:47
83Nr 60 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2020 rok13.04.2021 - 12:40
83UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI REFERENTA W FILII UWM W EŁKU19.04.2021 - 11:11
81Nr 64 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Prof. Roberta Towarnickiego w Olsztynie18.04.2021 - 19:07
81Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii Zwierząt17.04.2021 - 18:21
81Nr 31/2021 z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.18.04.2021 - 11:22

Łącznie 28953175 odwiedzin dla wszystkich podstron.