Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
39konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa 05.03.2021 - 16:17
36Nr 59 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie05.03.2021 - 21:08
35Nr 14/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zasad odpłatności z tytułu dzierżawy gruntów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, urządzeń multimedialnych, lokali i powierzchni użytkowych or04.03.2021 - 04:16
35Nr 54 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie osobowej05.03.2021 - 21:08
34Nr 16/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jako03.03.2021 - 21:29
34Nr 14/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”05.03.2021 - 10:35
33Nr 16/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...04.03.2021 - 11:38
32Nr 23/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POR.03.05.00- 00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”..05.03.2021 - 09:40
29Nr 18/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych01.03.2021 - 15:19
29Nr 20/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku zmieniające Zarządzenie Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie..03.03.2021 - 13:54
29KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI04.03.2021 - 11:18
28MONIKA CIAK05.03.2021 - 08:50
28Nr 57 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku lingwistyka w biznesie dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim05.03.2021 - 21:08
27Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie "PRAWDA"05.03.2021 - 01:13
27Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie05.03.2021 - 21:08
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
24KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI04.03.2021 - 11:15
24Nr 58 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie05.03.2021 - 21:08
23Sprawozdania finansowe, majątek uczelni04.03.2021 - 10:26
23Nr 63 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż imiennych akcji spółki pod firmą Instytut Terapii Komórkowych Spółka Akcyjna05.03.2021 - 21:08
21Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych04.03.2021 - 14:40
21UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA DO DZIAŁU PŁAC05.03.2021 - 22:43
20Nr 84/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Biologii i Biotechnologii05.03.2021 - 18:29
19Nr 15/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu pracy Rady Collegium Medicum 03.03.2021 - 13:33
19Nr 56 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filozofia dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim05.03.2021 - 21:08
19Nr 60 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2020 rok05.03.2021 - 21:08
19UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W INSTYTUCIE INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA05.03.2021 - 18:51
18ALEKSANDRA POLIŃSKA05.03.2021 - 18:15
18Nr 55 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku analiza i kreowanie trendów dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim05.03.2021 - 21:08
18Nr 61 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia przyjęcia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie darowizny w postaci sprzętu laboratoryjnego05.03.2021 - 21:08

Łącznie 28526333 odwiedzin dla wszystkich podstron.