Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
5449Zarządzenie Nr 45 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK.17.04.2021 - 09:39
6870Zarządzenie Nr 45/2008 Rektora z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia procedury zgłaszania wypadków przy pracy18.04.2021 - 12:06
2141Zarządzenie Nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie”19.04.2021 - 15:03
2043Zarządzenie Nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”08.04.2021 - 21:28
2413Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia ukończenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie ICT (Kompetencje Informatyczne Nauczyciela), języków obcych oraz drugiego przedmiotu, finansowanych 17.04.2021 - 10:40
2590Zarządzenie Nr 46 z dnia 28 grudnia 2006 rok w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok.19.04.2021 - 15:11
3054Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku zmieniające zarządzenie sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu14.04.2021 - 07:28
1979Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”19.04.2021 - 00:49
3069Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Energii Odnawialnej.18.04.2021 - 17:28
6468Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 19.04.2021 - 07:25
2490Zarządzenie Nr 47/2008 Rektora z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie cennika za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 06:12
2212Zarządzenie Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Liderów innowacji” 19.04.2021 - 08:10
2436Zarządzenie Nr 47/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 08:52
7814Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 19.04.2021 - 12:56
2448Zarządzenie Nr 48/2008 Rektora z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”18.04.2021 - 21:35
5285Zarządzenie Nr 48/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie Zasad Rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 10:09
2238Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 17.04.2021 - 14:51
2483Zarządzenie Nr 49 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2007 rok.17.04.2021 - 00:25
7700Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 19.04.2021 - 14:09
2470Zarządzenie Nr 49/2009 Rektora z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 179 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zatw19.04.2021 - 03:40
2121Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych19.04.2021 - 02:38
2745Zarządzenie Nr 5 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Wiedza o kulturze”.18.04.2021 - 18:44
3357Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.17.04.2021 - 16:02
2229Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.19.04.2021 - 14:10
2692Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.19.04.2021 - 13:19
2912Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych19.04.2021 - 00:42
2351Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 12:49
2102Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające”17.04.2021 - 02:00
2609Zarządzenie Nr 50 z dnia 18 grudnia roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”17.04.2021 - 10:55
2669Zarządzenie Nr 50/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 01:32

Łącznie 28953416 odwiedzin dla wszystkich podstron.