Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
140Nr 71/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. polityki naukowej i badań na kadencję 2020-202406.04.2021 - 17:26
140Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka16.04.2021 - 08:57
139S T A N O W I S K O Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku w sprawie upamiętnienia tragicznych wydarzeń wojennych19.04.2021 - 01:53
139Nr 41 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202119.04.2021 - 07:41
138PROREKTOR DS. UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI prof. dr hab. Paweł WIELGOSZ19.04.2021 - 08:29
138Nr 191/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 133/2019 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna na okres do 31 grudnia 2021 r.18.04.2021 - 03:32
138KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI19.04.2021 - 13:23
138PIOTR PAŁKA19.04.2021 - 09:24
138Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie18.04.2021 - 18:15
137Nr 21/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie określenia wzorów zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego funkcjonujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 07:05
137Nr 73 z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 396 z dnia 25 stycznia 2019 roku19.04.2021 - 15:20
137UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO19.04.2021 - 15:30
135Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/1518.04.2021 - 06:47
135Nr 32 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie19.04.2021 - 05:05
133Nr 13/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.04.2021 - 07:06
131Nr 34 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia (likwidacji) środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie19.04.2021 - 05:04
131KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI19.04.2021 - 11:12
129 DR MARTA ROMAŃCZUK-GRĄCKA19.04.2021 - 13:28
129 Nr 32/2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 11:19
128Nr 214/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji powstania Centrum Radiochirurgii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Uniwersyteckim Szpitalu 18.04.2021 - 18:44
128Nr 30/2021 z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję do 31 grudnia 2024 roku18.04.2021 - 16:50
126Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni na kadencję 2020-202419.04.2021 - 12:32
124Nr 6/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.04.2021 - 09:36
124Nr 10/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 13:30
124Nr 58 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.04.2021 - 07:53
123Nr 93/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów... 18.04.2021 - 05:34
122Nr 209/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202418.04.2021 - 04:47
120GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA18.04.2021 - 17:28
119WIOLETA RADAWIEC19.04.2021 - 05:05
118Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego04.04.2021 - 02:18

Łącznie 28953020 odwiedzin dla wszystkich podstron.