Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3878Nr 99/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.03.2021 - 10:45
3304Nr 98/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 07.03.2021 - 10:45
3955Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.03.2021 - 10:45
4827Nr 96/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy 07.03.2021 - 10:45
2721Nr 95/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zasad tworzenia symboli jednostek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.03.2021 - 10:45
2499Nr 94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/2012 07.03.2021 - 10:45
2228Nr 93/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pod nazwą Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych07.03.2021 - 10:45
2279Nr 92/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Biologii07.03.2021 - 10:45
4193Nr 91 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.03.2021 - 10:45
2696Nr 90/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii07.03.2021 - 10:45
2335Nr 82/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie w szkole”07.03.2021 - 10:45
1917Nr 81/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Podstawy modelowania informacji geograficznej”07.03.2021 - 10:45
1783Nr 80/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Humanistycznym07.03.2021 - 10:45
2717Nr 79/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Sztuki07.03.2021 - 10:45
2240Nr 78/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN07.03.2021 - 10:45
2692Nr 77/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.03.2021 - 10:45
2274Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie07.03.2021 - 10:45
1974Nr 76/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM07.03.2021 - 10:45
2851Nr 75/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego kustoszy07.03.2021 - 10:45
2353Nr 74/2011 z dnia 24 października 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Doradca finansowy”07.03.2021 - 10:45
3206Nr 73/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności komercyjnej przez Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.03.2021 - 10:45
2545Nr 72/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych07.03.2021 - 10:45
2983Nr 71/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 52/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej07.03.2021 - 10:45
2852Nr 70/2011 z dnia 26 września 2011 roku w sprawie Regulaminu organizacji staży w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych dla kadry dydaktycznej07.03.2021 - 10:46
2734Nr 69/2011 z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie07.03.2021 - 10:46
2892Nr 68/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Nowoczesne metody zarządzania” na „Zarządzanie i praca kierownicza”07.03.2021 - 10:46
2429Nr 67/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2011/201207.03.2021 - 10:46
3678Nr 66/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie praktyk studenckich07.03.2021 - 10:46
2257Nr 65/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa07.03.2021 - 10:46
2341Nr 64/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych07.03.2021 - 10:46

Łącznie 28549511 odwiedzin dla wszystkich podstron.